Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2017 Протокол № 105/24.10.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 105/24.10.2017

ПРОТОКОЛ № 105/24.10.2017
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д.н. Снежана Христова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов
Отсъстващи: няма

Дневен ред:

  1. Одобряване на съвместно сътрудничество
  2. Промяна на темата на дисертационния труд на Василка Събева
  3. Разни

РЕШЕНИЯ:

По точка 1: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение:
Катедра ПММ не възразява гл. ас. д-р Павлина Атанасова да участва, включително в качеството си на съръководител, в проект с ОИЯИ 05-6-1119-2017/2019 „Методы, алгоритмы и программное обеспечение для моделирования физических систем, математической обработки и анализа экспериментальных данных“ с тема „ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕССОВ В СВЕРХПРОВОДЯЩИХ НАНОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ“.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2: Доц. Д. Бояджиев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:
Да се промени темата на дисертационния труд на Василка Събева. Като новата тема е Статистически модели за характеризиране на качеството на хранителните продукти.
Направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували „за“ – 9, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 3: няма

24.10.2017 г.

Научен секретар: ……………………........................
/гл. ас. д-р Д. Войникова/

Ръководител катедра ПММ: ……………………........................
/доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ