Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерно инженерство - задочно    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерно инженерство - задочно

Последна актуализация: 20.11.2020 г.

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
 ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЕСЕНЕН (А) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО“
 

Учебна дисциплина,
преподавател

Редовен изпит

Поправителен изпит

дата

час

зала

дата

час

зала

II курс

Бази от данни,

гл. ас. д-р Г. Чолаков, хон.ас. П.Атанасова

22.11.2020

10:30

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
задължително с акаунти от https://e-portal.uni-plovdiv.bg, заместват focus акаунта

Юни 2020

   

Въведение в софтуерното инженерство 

доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

29.11.2020

10:00

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

с акаунти от https://e-portal.uni-plovdiv.bg, заместват focus акаунта

Юни 2020

   

III курс

Мобилни приложения, 

доц. д-р Станка Хаджиколева

текуща оценка

Юни 2020

   

Моделиране и анализ на софтуер 

доц. д-р Н. Павлов / ас. П. Кюркчиев

15.11.2020

13:00

Google Meet: meet.google.com/jni-ndnn-ufr 

Email: pkyurkchiev@uni-plovdiv.bg

Юни 2020

   

Компютърни мрежи и комуникации 

проф.д-р Иван Ганчев

28.11.2020

11:00

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
задължително с акаунти от
https://e-portal.uni-plovdiv.bg

Юни 2020

   

IV курс

Софтуерни процеси,

доц. д-р А. Стоянова-Дойчева / гл. ас. д-р Е. Дойчев

01.11.2020

09:00

Информация в Google Classroom на курса

Юни 2020

   

Уеб сървърно програмиране

доц. д-р Николай Павлов

15.11.2020

10:00

Връзка към Google meet

Юни 2020

   

Големи данни,
проф. д-р Станимир Стоянов

22.11.2020

14:00

Изпитът ще се проведе в DeLC: http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/.
Видиоканалът за въпроси е: https://meet.jit.si/izpitbigdata.

Юни 2020

   

 

Изпитът ще се проведе в DeLC: http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/.

Видиоканалът за въпроси е: https://meet.jit.si/izpitbigdata.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ