Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерно инженерство - задочно    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерно инженерство - задочно
Последна актуализация: 10.06.2019 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2018/19 учебна година
на специалност „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Програмиране,
доц. Емил Хаджиколев
27.10.2018 (събота)
03.11.2018 (събота)
246 к. з.
10:00 27.06.2019
346 к.з.
10:00
Линейна алгебра и аналитична геометрия, 
доц. Марта Теофилова
18.11.2018 (неделя)
25.11.2018 (неделя)
423 ауд.
14:00
10:00
28.06.2019
422 ауд.
10:00
Уеб програмиране 1,
гл. ас. д-р Христо Христов
Текуща оценка 20.06.2019
146 к.з.
10:00
Зимен
(Б)
Обектно-ориентирано
програмиране 1 
проф. Станимир Стоянов
26.01.2019 (събота)
03.02.2019 (неделя)
246 к. з.
10:00  25.06.2019
146 к.з.
10:00
Дискретни структури
доц. Христо Кискинов
16.02.2019 (събота)
23.02.2019 (събота)
424 ауд.
10:00  19.06.2019
422 ауд.
10:00
Английски език  Текуща оценка  26.06.2019
346 к.з.
14:00
Пролетен
(В)
Алгоритми и структури от данни
проф. Ангел Голев
25.05.2019 (събота) 
08.06.2019 (събота)
423 ауд.  
10:00  27.06.2019
422 ауд.
14:00
Обектно-ориентирано програмиране 2
доц. Николай Павлов
18.05.2019 (събота)
01.06.2019 (събота)
423 ауд. 

10:00
14:00

21.06.2019
424 ауд.
10:00
Математически анализ
доц. Атанаска Георгиева

20.04.2019 (събота)
423 ауд.
11.05.2019 (събота)
436 с.з. 

10:00  24.06.2019
423 ауд.
10:00
II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Въведение в софтуерното
инженерство,
доц. Ася Стоянова
03.11.2018 (събота)
446 к. з.
10.11.2018 (събота)
246 к. з.
14:00

10:00
26.06.2019
346 к.з.
10:00
Бази от данни,
проф. Станимир Стоянов
18.11.2018 (неделя)
446 к. з.
24.11.2018 (събота)
146 к. з.
14:00

10:00
19.06.2019
246 к.з.
10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
Операционни системи и компютърни архитектури
проф. Ангел Голев
16.02.2019 (събота)
23.02.2019 (събота)
346 к. з.
10:00  24.06.2019
246 к.з.
10:00
Уеб програмиране 2
гл. ас. д-р Никола Вълчанов
02.02.2019 (събота)
446 к. з.
09.02.2019 (събота)
346 к. з.
14:00

10:00
 28.06.2019
546 к.з.
10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка
Пролетен
(В)
Разпределени приложения
доц. Николай Павлов / док-т Павел Кюркчиев
20.04.2019 (събота)
424 ауд.
12.05.2019 (неделя)
546 к.з.
 10:00  27.06.2019
547 к.з.
 09:00
Компютърна графика и ГПИ
доц. А. Пенев
18.05.2019 (събота)
02.06.2019 (неделя)
546 к.з.
 14:00  26.06.2019
146 к.з.
10:00
Интелигентни системи
проф. С. Стоянов
 Текуща оценка  25.06.2019
146 к.з.
 10:00

Практикум по ООП и БД
доц. Вълканов

 Текуща оценка
18.05.2019 (събота) 14:00
Представяне на проекти

 21.06.2019
446 к.з.
10:00
III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
         
         
         
   
Зимен
(Б)
         
         
   
   
Пролетен
(В)
         
         
 
   
   
IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
 Есенен
(А)
         
         
         
   
Зимен
(Б)
         
         
         
   
Пролетен
(В)
         
   
   

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ