Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТССАС, СТСМСП, СТСГСПИ, СТССИИ (1 год.) - есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СТССАС, СТСМСП, СТСГСПИ, СТССИИ (1 год.) - есенен триместър

Последна актуализация: 11.10.2017 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2017/2018 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СОФТУЕРНИ АРХИТЕКТУРИ И СРЕДСТВА, СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОБИЛНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ, СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАФИЧНИ СРЕДИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙСИ, СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ,
СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

Студентитеот Софтуерни технологии (2г. - втори курс) трябва да си изберат една от четирите нови специализации за избираеми дисциплини и практикуми за втори и трети триместър, като подадат заявление до Декана. Срок 15.11.2017 г.

магистри (1 г. и 2 г. – втора година от обучението)

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР


Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
14.10. (събота), 9:00-17:30 Практикум
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
15.10. (неделя), 9:00-17:30 Практикум
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
21.10. (събота), 9:00-17:30 Практикум
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
22.10. (неделя), 9:00-12:45 Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р Ан. Илиев
лекции 422 ауд.
22.10.(неделя),13:30-17:00 Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
28.10.(събота), 9:00-12:45 Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р Ан. Илиев
лекции 422 ауд.
28.10.(събота),13:30-17:00 Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
29.10. (неделя), 9:00-12:45 Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р Ан. Илиев
лекции 422 ауд.
29.10.(неделя),13:30-17:00 Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
04.11.(събота), 9:00-12:45 Езици и среди за програмиране в Интернет
проф. д-р Ан. Илиев
лекции 422 ауд.
04.11.(събота),13:30-17:00 Езици и среди за програмиране в Интернет
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
05.11. (неделя), 9:00-12:45 Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев
лекции 422 ауд.
05.11.(неделя),13:30-17:00 Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
11.11.(събота), 9:00-12:45 Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев
лекции 422 ауд.
11.11.(събота),13:30-17:00 Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
12.11. (неделя), 9:00-12:45 Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев
лекции 422 ауд.
12.11.(неделя),13:30-17:00 Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
18.11. (събота), 9:00-12:45 Интегриране на бази от данни в уеб среда
проф. д-р Ас. Рахнев
лекции 422 ауд.
18.11.(събота),13:30-17:00 Интегриране на бази от данни в уеб среда
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
19.11.(неделя), 9:00-12:45 Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов
лекции 422 ауд.
19.11.(неделя), 13:30-17:00 Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
25.11.(събота), 9:00-12:45 Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов
лекции 422 ауд.
25.11.(събота), 13:30-17:00 Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
26.11.(неделя), 9:00-12:45 Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов
лекции 422 ауд.
26.11.(неделя), 13:30-17:00 Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
02.12.(събота), 9:00-12:45 Програмиране с еталони и рамки
проф. д-р Ст. Стоянов
лекции 422 ауд.
02.12.(събота), 13:30-17:00 Програмиране с еталони и рамки
Преподавателски екип
лабораторни 546 к.з. 547 к.з.
09.12. (събота), 9:00-13:00 Всички дисциплини изпити 533 к.з., 534 к.з.
10.12. (неделя), 9:00-13:00 Всички дисциплини изпити 533 к.з., 534 к.з.
16.12.(събота), 9:00-13:00 Всички дисциплини поправителни изпити 533 к.з., 534 к.з.
17.12.2018 (събота), 9:00-13:00 Всички дисциплини ликвидационни изпити 533 к.з., 534 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ