Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2017/2018 учебна година Протокол № 1 – 2017/2018 - 04.10.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 – 2017/2018 - 04.10.2017 г.

Протокол № 1 – 2017/2018

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 04.10.2017 г.

 

Днес, 04.10.2017 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мая Стоева, ас. д-р Мария Василева.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Димитър Благоев, гл. ас. д-р Георги Шарков. 

 

Приет бе следният дневен ред:

  1. Учебни
  2. Разни.

По втора точка

РЕШЕНИЯ:

  1. Даваме съгласието си за включване на катедрата в Академичната общност по компютърни системи и ИТ.
  2. Упълномощаваме доц. д-р Анна Малинова да представлява катедрата.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

04.10.2017 г.                                                              Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                            /Гл. аc. д-р Т.Глушкова/

Ръководител катедра:

/Доц. д-р Е. Ангелова/ 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ