Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика 2016/2017    English
Факултет по математика и информатика - Математика 2016/2017

Последна актуализация: 23.08.2017 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

за специалност „МАТЕМАТИКА“

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Програмиране (доц. д-р Николай Касъклиев)
11.09.2017
09:00
446 к.з.
Линейна алгебра (доц. д-р Кирил Коликов)
15.09.2017
09:00
603 с.з.
Математически анализ 1 (доц. д-р Теменужка Пенева)
14.09.2017
14:00
346 к.з.
Аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова)
12.09.2017
09:00
2 аула
Английски език (доц. д-р Иван Шотлеков)
22.09.2017
14:00
433 к.з.
434 к.з.
Обектно-ориентирано програмиране (доц. Елена Сомова)
21.09.2017
14:00
146 к.з.
Операционни системи (доц. д-р Николай Касъклиев)
11.09.2017
09:00
446 к.з.
Математически анализ 2 (доц. д-р Боян Златанов)
18.09.2017
14:00
423 ауд
II курс
Дискретна математика (доц. д-р Христо Кискинов)
20.09.2017
09:00
422 ауд
Математически анализ 3 (доц. д-р Боян Златанов)
18.09.2017
14:00
423 ауд
Информационни технологии (проф. дн Георги Тотков)
19.09.2017
09:00
446 к.з.
Алгебра 1 (доц. д-р Кирил Коликов)
15.09.2017
09:00
603 с.з.
Математически анализ 4 (доц. д-р Боян Златанов)
18.09.2017
14:00
423 ауд
Обикновени диференциални уравнения (доц. Неделчо Милев)
11.09.2017
14:00
каб 444
Теория на вероятностите и математическа статистика (проф. дн Снежана Христова)
13.09.2017
14:00
546 к.з.
III курс
Комплексен анализ (доц. д-р Неделчо Милев)
11.09.2017
14:00
каб 444
Алгебра 2 (гл. ас. д-р Йордан Епитропов)
15.09.2017
09:00
603 с.з.
Бази от данни (доц. д-р Емил Хаджиколев)
08.09.2017
14:00
547 к.з.
Частни диференциални уравнения (доц. д-р Неделчо Милев)
11.09.2017
14:00
каб 444
Диференциална геометрия (проф. дн Манчо Манев)
13.09.2017
09:00
603 с.з.
Числени методи (проф. дн Снежана Гочева)
14.09.2017
14:00
546 к.з.
533 к.з.
IV курс
Математическо оптимиране (доц. д-р Дойчин Бояджиев)
18.09.2017
14:00
446 к.з.
Синтетична геометрия (гл. ас. д-р Ива Докузова)
13.09.2017
09:00
603 с.з.
Теория на игрите (проф. дн Снежана Христова)
13.09.2017
14:00
546 к.з.
Теория на числата (доц. д-р Кирил Коликов)
15.09.2017
09:00
603 с.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ