Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика и информатика 2016/2017    English
Факултет по математика и информатика - Математика и информатика 2016/2017

Последна актуализация: 23.08.2017 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

за специалност „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Информационни технологии  (доц. д-р Евгения Ангелова)
14.09.2017
09:00
546 с.з.
Програмиране (проф. д-р Христо Крушков)
20.09.2017
09:00
532 к.з.
Линейна алгебра (доц. д-р Кирил Коликов)
15.09.2017
09:00
603 с.з.
Математически анализ 1 (доц. д-р Атанаска Георгиева)
11.09.2017
14:00
422 ауд
Аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова)
12.09.2017
09:00
2 аула
Математически анализ 2 (доц. д-р Атанаска Георгиева)
11.09.2017
14:00
422 ауд
Обектно-ориентирано програмиране (проф. д-р Христо Крушков)
20.09.2017
09:00
532 к.з.
Английски език (хон. ас. Димитър Карамитев)
22.09.2017
14:00
433 к.з.
434 к.з.
II курс
Алгебра (доц. д-р  Кирил Коликов)
15.09.2017
09:00
603 с.з.
Диференциални уравнения (доц. д-р Теменужка Пенева)
14.09.2017
14:00
346 к.з.
Алгоритми и структури от данни (доц. д-р Елена Сомова)
21.09.2017
14:00
146 к.з.
Теория на вероятностите и математическа статистика
(доц. д-р Веска Нончева)
21.09.2017
09:00
532 к.з.
Геометрия (доц. д-р Добринка Грибачева)
13.09.2017
09:00
603 с.з.
Компютърни архитектури (доц. д-р Владимир Шкуртов)
12.09.2017
09:00
346 к.з.
Дискретна математика (доц. д-р Христо Кискинов)
20.09.2017
09:00
422 ауд
Операционни системи (доц. д-р Николай Касъклиев)
11.09.2017
09:00
446 к.з.
Психология (проф. Веселин Василев, гл. ас. Иван Стоянов)
18.09.2017
09:00
232 с.з.
III курс
Информационни технологии в образованието (проф. д-р Коста Гъров)
21.09.2017
10:00
232 с.з.
Числени методи (доц. д-р Люба Попова)
18.09.2017
09:00
534 к.з.
Педагогика (гл. ас. Александър Линков)
13.09.2017
9:00
232 с.з.
Методика на обучението по математика (проф. дн Васил Милушев)
20.09.2017
9:00
231 с.з.
Бази от данни (доц. д-р Емил Хаджиколев)
08.09.2017
14:00
547 к.з.
Методи за решаване на математически задачи (проф. д-р Пенка Рангелова)
15.09.2017
10:00
233 с.з.
Училищен курс по алгебра (проф. д-р Пенка Рангелова)
15.09.2017
10:00
233 с.з.
Училищен курс по анализ (доц. д-р Атанаска Георгиева)
11.09.2017
14:00
422 ауд
Комплексен анализ (доц. д-р Иванка Касандрова)
14.09.2017
14:00
346 к.з.
Методика на обучението по информатика и ИТ (проф. д-р Коста Гъров)
21.09.2017
10:00
232 с.з.
IV курс
Компютърна графика и презентации (доц. д-р Димчо Димов)
11.09.2017
09:00
434 к.з.
435 с.з.
Училищен курс по информатика (проф. д-р Коста Гъров)
21.09.2017
10:00
232 с.з.
Събитийно програмиране (доц. д-р Владимир Шкуртов)
19.09.2017
09:00
532 к.з.
Интегриран практикум по информатика (гл. ас. д-р Елена Тодорова)
14.09.2017
09:00
546 к.з.
Училищен курс по геометрия (проф. д-р Пенка Рангелова)
15.09.2017
10:00
233 с.з.
Училищен курс по информационни технологии (проф . д-р Коста Гъров)
21.09.2017
10:00
232 с.з.
Аудио-визуални и информационни технологии в обучението
(доц. д-р Евгения Ангелова)
14.09.2017
09:00
546 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ