Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес информационни технологии (задочно обучение) 2016/2017    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии (задочно обучение) 2016/2017

Последна актуализация: 29.08.2017 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

за специалност „ БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ “ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Линейна алгебра и аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова)
12.09.2017
09:00
2 аула
Въведение в компютърните науки (проф. дн Георги Тотков)
19.09.2017
09:00
446 к.з.
Увод в информационните технологии (доц. д-р Евгения Ангелова)
14.09.2017
09:00
546 к.з.
Информационни технологии в математиката (доц. д-р Анна Малинова)
11.09.2017
09:00
547 к.з.
Програмиране (гл. ас. д-р Мариана Крушкова)
20.09.2017
09:00
532 к.з.
Право и правни информационни системи (доц. Христо Паунов)
21.09.2017
09:00
433 к.з.
Английски език (доц. д-р Иван Шотлеков)
22.09.2017
14:00
433 к.з.
434 к.з.
Приложна математика (доц. д-р Христина Кулина)
20.09.2017
14:00
146 к.з.
Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Николай Павлов)
13.09.2017
09:00
146 к.з.
Банково дело и банкови информационни системи (хон. ас. д-р Иван Гешев)
14.09.2017
09:00
546 к.з.
Графика и презентации (гл. ас. д-р Александър Пенев)
18.09.2017
09:00
446 к.з.
II курс
Финансова математика (гл. ас. Милена Петкова)
16.09.2017
12:00
434 к.з.
Право и правни информационни системи (доц. Христо Паунов)
21.09.2017
09:00
433 к.з.
Програмиране чрез .NET (доц. д-р Николай Павлов)
13.09.2017
09:00
146 к.з.
Застрахователна математика (проф. д-р Николай Кюркчиев)
22.09.2017
10:00
531 к.з.
Счетоводство и счетоводни инф. системи (проф. д-р Асен Рахнев)
14.09.2017
09:00
546 к.з.
Програмиране в Интернет с  PHP и MySQL  (доц. д-р Емил Хаджиколев)
08.09.2017
14:00
547 к.з.
Иконометрия (доц. д-р Анна Малинова)
11.09.2017
09:00
547 к.з.
Бази от данни (гл. ас. д-р Георги Чолаков)  
15.09.2017
14:00
346 к.з.
Информационни технологии в Интернет (гл. ас. д-р Никола Вълчанов)
12.09.2017
14:00
346 к.з.
III курс
Програмиране на Java (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Иван Димитров)
18.09.2017
09:00
546 к.з.
Софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова)
19.09.2017
09:00
146 к.з.
Компютърни мрежи и комуникации (доц. д-р Иван Ганчев)
14.09.2017
09:00
346 к.з.
Въведение в облачните технологии (доц. д-р Станка Хаджиколева)
09.09.2017
14:00
547 к.з.
Моделиране и управление на бизнес процеси (доц. д-р Елена Сомова)
21.09.2017
14:00
146 к.з.
Инвестиции и инвестиционни техники (проф. д-р Андрей Захариев)
19.09.2017
14:00
446 к.з.
Уеб-дизайн (гл. ас. д-р Тодорка Глушкова)
11.09.2017
09:00
547 к.з.
IV курс
Застраховане и застрахователни ИС (проф. д-р Антон Илиев)
12.09.2017
09:00
446 к.з.
Електронна търговия (доц. д-р Анна Малинова)
11.09.2017
09:00
547 к.з.
Оптимизационни модели в икономиката (доц. д-р Христина Кулина)
20.09.2017
14:00
146 к.з.
Борсова и извънборсова търговия (гл. ас. д-р Милена Петкова)
16.09.2017
12:00
422 ауд.
Анализ на инвестиционни проекти (проф. д-р Андрей Захариев)
19.09.2017
14:00
446 к.з.
Бизнес английски език с ИТ (доц. д-р Иван Шотлеков)
22.09.2017
14:00
433 к.з.
434 к.з.
Бизнес информационни системи (гл. ас. д-р Кремена Стефанова)
11.09.2017
09:00
547 к.з.
Издателски системи (доц. д-р Ангел Голев)
21.09.2017
09:00
534 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ