Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес информационни технологии (редовно обучение) 2016/2017    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии (редовно обучение) 2016/2017

Последна актуализация: 29.08.2017 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

за специалност „ БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ “ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Линейна алгебра и аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова) 12.09.2017 09:00 2 аула
Въведение в компютърните науки (проф. дн Георги Тотков) 19.09.2017 09:00 446 к.з.
Увод в информационните технологии (доц. д-р Евгения Ангелова) 14.09.2017 09:00 546 к.з.
Информационни технологии в математиката (доц. Анна Малинова) 11.09.2017 09:00 547 к.з.
Програмиране (доц. д-р Владимир Шкуртов) 15.09.2017 10:30 346 к.з.
Право и правни информационни системи (доц. д-р Христо Паунов) 21.09.2017 09:00 433 к.з.
Английски език (ас. Деница Шаркова) 22.09.2017 14:00 433 к.з.
434 к.з.
Приложна математика (проф. дн Снежана Гочева) 14.09.2017 14:00 546 к.з.
533 к.з.
Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Николай Павлов) 13.09.2017 09:00 146 к.з.
Банково дело и банкови информационни системи
 (проф. д-р Асен Рахнев,  хон. ас. Иван Гешев)
14.09.2017 09:00 546 к.з.
Графика и презентации
 (проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Александър Пенев)
18.09.2017 09:00 446 к.з.
II курс
Финансова математика (проф. д-р Андрей Захариев) 19.09.2017 14:00 446 к.з.
Право и правни информационни системи 
(проф. д-р Христо Крушков,  доц. д-р Христо Паунов)
21.09.2017 09:00 433 к.з.
Програмиране чрез .NET (доц. д-р Николай Павлов) 13.09.2017 09:00 146 к.з.
Застрахователна математика (проф. д-р Николай Кюркчиев) 22.09.2017 10:00 531 к.з.
Счетоводство и счетоводни инф. системи (проф. д-р Асен Рахнев) 14.09.2017 09:00 546 к.з.
Програмиране в Интернет с  PHP и MySQL  (доц. д-р Емил Хаджиколев) 08.09.2017 14:00 547 к.з.
Иконометрия (доц. д-р Анна Малинова) 11.09.2017 09:00 547 к.з.
Бази от данни (проф.  д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Георги Чолаков)   15.09.2017 14:00 346 к.з.
Информационни технологии в Интернет 
(доц. д-р Владимир Шкуртов,  гл. ас. д-р Никола Вълчанов)
12.09.2017 14:00 346 к.з.
III курс
Компютърни мрежи и комуникации (доц. д-р Иван Ганчев) 14.09.2017 09:00 346 к.з.
Въведение в облачните технологии (доц. д-р Станка Хаджиколева) 09.09.2017 14:00 547 к.з.
Моделиране и управление на бизнес процеси (доц. д-р Елена Сомова) 21.09.2017 14:00 146 к.з.
Програмиране на Java 
(проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Владимир Вълканов)
18.09.2017 09:00 546 к.з.
Инвестиции и инвестиционни техники (проф. д-р Андрей Захариев) 19.09.2017 14:00 446 к.з.
Софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова) 19.09.2017 09:00 146 к.з.
Уеб-дизайн (проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова) 11.09.2017 09:00 547 к.з.
IV курс
Застраховане и застрахователни информационни системи
(проф. д-р Антон Илиев)
12.09.2017 09:00 446 к.з.
Електронна търговия (доц. д-р Анна Малинова) 11.09.2017 09:00 547 к.з.
Оптимизационни модели в икономиката (доц. д-р Дойчин Бояджиев) 18.09.2017 14:00 446 к.з.
Борсова и извънборсова търговия (гл. ас. д-р Милена Петкова) 16.09.2017 12:00 434 к.з.
Анализ на инвестиционни проекти (проф. д-р Андрей Захариев) 19.09.2017 14:00 446 к.з.
Бизнес английски език с ИТ (доц. д-р Иван Шотлеков) 22.09.2017 14:00 433 к.з.
434 к.з.
Бизнес информационни системи
(доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Кремена Стефанова)
11.09.2017 09:00 547 к.з.
Издателски системи (доц. д-р Ангел Голев) 21.09.2017 09:00 534 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ