Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2017 Протокол № 50 / 08.07.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 50 / 08.07.2017

ПРОТОКОЛ №50
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 08.07.2017 г. от 12:00 ч. в 235 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива До­кузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Граде­ва.
Присъстват още: Веселина Тавкова – хо­но­ру­ван асистент.

Дневен ред:
1. Учебни.
2. Други.

По точка 1.
а) Бяха гласувани и единодушно приети следните учебните програми:

  •  „Линейна алгебра” за спец. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” I курс на ПУ – Филиал, гр. Смолян, бакалавър, професионално направление 1.3.
  •  „Аналитична геометрия” за спец. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” I курс на ПУ – Филиал, гр. Смолян, бакалавър, професионално направление 1.3.
  • „Бизнес динамика” за спец. „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” на ПУ – Филиал, гр. Смолян, бакалавър, професионално направление 1.3., с лектор гл. ас. д-р А. Христов.

б) Ръководителят на катедрата прие изпълнението и подписа индивидуалните планове на членовете на катедрата за учебната 2016/2017 г.

По точка 2.
Проф. Манев нпомни на членовете  на КС за заповедта на ректора във връзка с предстоящите отпуски и ги подкани да подадат заявленията си за посочения период.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

08.07.2017 г.                                               

Секретар на катедрата: гл. ас. д-р И. Докузова
Ръководител на катедрата: проф. д-р М. Манев

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ