Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Приложения на алгебрични методи в елементарната и висшата математика    English
Факултет по математика и информатика - Приложения на алгебрични методи в елементарната и висшата математика
 Лектори  проф. д.м.н. Тодор Желязков
Анотация
Решаване на произволни системи уравнения от висока степен чрез използване на резултантите. Решаване на уравнения и неравенства чрез използване на квадратичните форми. Решаване на симетрични и антисиметрични системи уравнения. Рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи, чрез използване на най-голям общ делител на полиноми, чрез симетрични полиноми и чрез използване на теория на полетата. Трансформация на уравненията чрез използване на симетричните полиноми. Разлагане на произволни полиноми на множители, доказване на условни тъждества и симетрични неравенства. Приложение на аксиоматиката на понятието пръстен за доказване  на правилото (-).(-)=(+) и някои други правила в училищната математика.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ