Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2017 Протокол № 15 / 11.05.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 15 / 11.05.2017

ПРОТОКОЛ № 15 / 11.05.2017 г.

Днес, 11.05.2017г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Хаджиколева, гл. ас. Енков, ас. Иванов, ас. Гафтанджиева, ас. Пашев, доц. Касъклиев, и ас. Хоптериев.
Отсъстващи: няма 
Дневен ред:

 1. Учебни програми.
 2. Избираеми дисциплини.
 3. Разни.

Решения:

 1. По т. 1, КС прие новата учебната програма на дисциплината „Програмиране” за специалност „Софтуерно инженерство”, задочно обучение.
  Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0
 2. По т. 1, КС прие измененията в учебните програми на дисциплината  „Въведение в облачните технологии“, за специалност „Бизнес информационни технологии”, за редовно и задочно обучение.
  Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0
 3. По т. 2, КС предлага на ФС следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2017/2018 година:
  • "Програмиране в среда Arduino", с преподаватели проф. дмн. Георги Тотков и гл. ас. д-р Светослав Енков, за задочно обучение, за всички специалности;
  • ”Информационна сигурност”,  с преподавател доц. д-р Николай Касъклиев, за редовно и задочно обучение, за всички специалности;
  • “Въведение в Big Data и Cloud Computing” с преподаватели доц.
   д-р Станка Хаджиколева и доц. д-р Емил Хаджиколев, за задочно обучение, за спец. Информатика и СТД;
  • „Програмиране с Node.js” с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и ас. д-р Георги Пашев, за редовно обучение, за всички специалности;
  • "Съвременни уеб технологии и приложения", с преподаватели проф. дмн. Георги Тотков и ас. д-р Силвия Гафтанджиева, за задочно обучение, за всички специалности;
  • "Приложна криптография в Интернет с PHP" с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и докт. Тони Каравасилев, за редовно обучение, за всички специалности;
  • “Технологии за виртуализация”, с преподаватели проф. дмн. Георги Тотков и докторант Слави Глухов, за редовно обучение, за всички специалности;
  • „Инвестиране и лични финанси” с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев, за задочно и редовно обучение, за всички специалности.
  Гласували 10, За: 10, Против: 0, Въздържали се: 0
11.05 .2017г.      Ръководител на катедра:
    (доц. д-р Е. Сомова)
    Протоколирал:
    (доц. д-р С. Хаджиколева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ