Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2017 Протокол № 102/03.05.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 102/03.05.2017

ПРОТОКОЛ № 102/03.05.2017
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, гл. ас. д-р Атанас Иванов

Отсъстващи: проф. д.н. Снежана Христова 

Дневен ред:

 1. Разпределение на часовете към катедрата за учебната 2017/2018 година
 2. Разни

РЕШЕНИЯ:

По точка 1: Направено е следното разпределение на часовете към катедрата:

 

По точка 2:

            2.1. Катедра ПММ прие проф. дмн Снежана Христова и доц. д-р Веска Нончева да отчетат по 20 часа (упражнения) за допълнителна/научна работа със студенти.

            2.2. Катедра ПММ утвърди избираеми дисциплини за редовно и задочно обучение през А триместър на учебната 2017/2018 година:

Задочно обучение 

 

 1. Графично представяне на данни, доц д-р Дойчин Бояджиев и гл. ас. д-р Павлина Атанасова, за студенти от всички специалности. (стара)
 2. Въведение в маркетинговите изследвания, доц. д-р Христина Кулина и гл. ас. д-р Десислава Войникова, всички специалности без БИТ и БМ. (стара)
 3. Бизнес статистика със SPSS, проф. дн Снежана Гочева и гл. ас. д-р Атанас Иванов, за студенти от всички специалности. (стара)
 4. Методи за решаване на екстремални задачи, проф. дмн Христо Семерджиев, за студенти от всички специалности. (стара)
 5. Програмиране на SAS, доц. В. Нончева и докт. В. Събева, за студенти от всички специалности. (стара)
 6. Вземане на решения чрез игрови модели, проф. дмн Снежана Христова, за студенти от всички специалности. (стара)

 

Редовно обучение

 1. Програмиране на SAS, доц. В. Нончева и докт. В. Събева, за студенти от всички специалности. (стара)
 2. Основи на моделирането, проф. д.м.н. Снежана Христова, за студенти от всички специалности. (стара)
 3. Методи за решаване на екстремални задачи, проф. дмн Христо Семерджиев, за студенти от всички специалности. (стара)
 4. Въведение в маркетинговите изследвания, доц. д-р Христина Кулина и гл. ас. д-р Десислава Войникова, всички специалности без БИТ и БМ. (стара)
 5. Бизнес статистика със SPSS, проф. дн Снежана Гочева и гл. ас. д-р Атанас Иванов, за студенти от всички специалности. (стара)

 

 

03.05.2017 г.                                               Научен секретар: ……………………........................

                                                                                                            /гл. ас. д-р Д. Войникова/

 

                                       Ръководител катедра ПММ: ……………………........................

                                                                                                            /доц. д-р Д. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ