Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 29 / 17.03.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 29 / 17.03.2017

 ПРОТОКОЛ № 29 / 17.03.2017 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 17 март 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промоция на Випуск 2016 – организация.

2. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните важни уточнения във връзка с организацията на Промоцията на випуск 2016 на 25.03.2017 г.:

1)   Сценарий – в срок до 22.03.2017 г.

2)   Отговорници.

 • Списъци на абсолвенти – доц. Шотлеков;
 • Уеб покана за абсолвентите – доц. Шотлеков;
 • Анкета за абсолвентите – доц. Малинова;
 • Списък и спонсорство от фирми – доц. Малинова;
 • Официални гости, покана – проф. Илиев, доц. Малинова;
 • Артистична програма – доц. Шотлеков;
 • Балони, поръчка+доставка – доц. Златанов;
 • Знамена на обща стойка (БГ, ЕС и ПУ) – Т. Чаушев;
 • Слово абсолвент+четец на Галелева клетва – доц. Шотлеков;
 • Водещи, двама – доц. Шотлеков;
 • Промотори (проф. Рангелова и проф. Пройнов) – доц. Шотлеков;
 • Вода, храна и напитки – Т. Чаушев;
 • Грамоти за спонсорите – доц. Малинова;
 • Грамоти за абсолвентите – доц. Златанов;
 • Снимки – доц. Златанов и доц. Шотлеков;
 • DJ – доц. Шотлеков и доц. Голев;
 • Подаръчни торбички – доц. Голев;
 • Разпоредители в залата и комисия за тогите – Н. Милева;
 • Тържествена част във Виенски салон на Панаир-Пловдив – доц. Голев, доц. Шотлеков;
 • Меню и пропуски за автомобили – доц. Голев;
 • Цветя – доц. Шотлеков;
 • Асистентки за украса на залата и връчване на дипломите – доц. Златанов.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 05 април 2017 г. от 12:00 ч.  

 


ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ