Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Учител по математика (квалификация) учебен план Текуща педагогическа практика    English
Факултет по математика и информатика - Текуща педагогическа практика
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика
(бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Прилагане на придобитите знания и умения (от лекциите и семинарните упражнения по методика на обучението по математика ) при разработване на конкретни уроци и изнасянето им в конкретен клас в училище.

При тези практически знания се съблюдава схемата от хоспитирането по математика и се имат предвид следните допълнителни проблеми:

  • предварителната подготовка на студентите за урока;
  • особености на разработване и изнасяне на различните видове уроци в обучението по математика;
  • степен на постигане на поставените цели в урока по математика;
  • организация и ръководство на самостоятелната работа на учениците;
  • активиране мисловната дейност на учениците;
  • умение за разнообразяване работата в часа и да се задържа вниманието на учениците;
  • реализиране на различните методи в обучението по математива;
  • анализ и самоанализ на изнесен урок по математика в училище.
 
Съдържание
Темите съответстват на разпределението на базовия учител, при който студентите провеждат текущата практика.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ