Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания БИАЕ БИАЕ (1 г.) и (2 г., ІI курс) – пролетен триместър 2016/2017    English
Факултет по математика и информатика - БИАЕ (1 г.) и (2 г., ІI курс) – пролетен триместър 2016/2017
Последна актуализация: 03.06.2017 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2016/2017 година

БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
магистър (1 г. и 2 г. – втора година от обучението)

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР
Дата, час Дисциплина Вид Зала
08.04. (събота),

9:00-14:15
Избираеми дисциплини
Софтуерни инструменти
Развойна среда и рамка за Windows Phone
Интелигентни софтуерни архитектури
Практически финансов мениджмънт
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Компютърни алгебрични системи
лекции  
535 к.з.
546 к.з.
547 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
432 к.з.
09.04. (неделя),
9:00-16:45
Избираеми дисциплини
Софтуерни инструменти
Развойна среда и рамка за Windows Phone
Интелигентни софтуерни архитектури
Практически финансов мениджмънт
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Компютърни алгебрични системи
лекции  
535 к.з.
546 к.з.
547 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
432 к.з.
22.04. (събота),
9:00-16:00
Избираеми дисциплини
Софтуерни инструменти
Развойна среда и рамка за Windows Phone
Интелигентни софтуерни архитектури
Практически финансов мениджмънт
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Компютърни алгебрични системи
лекции  
535 к.з.
546 к.з.
547 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
432 к.з.
23.04. (неделя),
9:00-15:00
Избираеми дисциплини
Софтуерни инструменти
Развойна среда и рамка за Windows Phone
Интелигентни софтуерни архитектури
Практически финансов мениджмънт
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Компютърни алгебрични системи
лекции  
535 к.з.
546 к.з.
547 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
432 к.з.
29.04. (събота),
9:00-16:00
Английски език в управлението на проекти
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. д-р Ваня Иванова
лабораторни занятия 532 к.з.
432 к.з.
30.04. (неделя),
9:00-15:00
Английски език в управлението на проекти
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. д-р Ваня Иванова
лабораторни занятия 532 к.з.
432 к.з
06.05. (събота),
9:00-16:00
Английски език в управлението на проекти
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. д-р Ваня Иванова
лабораторни занятия 532 к.з.
432 к.з.
07.05. (неделя),
9:00-15:00
Английски език в управлението на проекти
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. д-р Ваня Иванова
лабораторни занятия 532 к.з.
432 к.з.
13.05. (събота),
9:00-16:00
Разработка на бизнес уеб приложения
доц. д-р Анна Малинова
лекции 546 к.з.
14.05. (неделя),
9:00-15:00
Разработка на бизнес уеб приложения
доц. д-р Анна Малинова
лекции 546 к.з.
20.05. (събота),
9:00-16:00
Разработка на бизнес уеб приложения
доц. д-р Анна Малинова
лабораторни занятия 546 к.з.
21.05. (неделя),
9:00-15:00
Разработка на бизнес уеб приложения
доц. д-р Анна Малинова
лабораторни занятия 546 к.з.
03.06.(събота),
14:00-18:00
Избираеми дисциплини
Софтуерни инструменти
Развойна среда и рамка за Windows Phone
Интелигентни софтуерни архитектури
Практически финансов мениджмънт
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Компютърни алгебрични системи
Изпит  
535 к.з.
546 к.з.
547 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
432 к.з.
10.06. (събота),
14:00-17:00
Избираеми дисциплини
Софтуерни инструменти
Развойна среда и рамка за Windows Phone
Интелигентни софтуерни архитектури
Практически финансов мениджмънт
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Компютърни алгебрични системи
Поправителен изпит  
535 к.з.
546 к.з.
547 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
432 к.з..
11.06. (неделя),
10:00-13:00
Разработка на бизнес уеб приложения
доц. д-р Анна Малинова
Изпит 546 к.з.
17.06. (събота),
9:00-12:00
Избираеми дисциплини
Софтуерни инструменти
Развойна среда и рамка за Windows Phone
Интелигентни софтуерни архитектури
Практически финансов мениджмънт
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Компютърни алгебрични системи
Ликвидационен изпит  
535 к.з.
546 к.з.
547 к.з.
536 к.з.
532 к.з.
432 к.з.
21.06. (сряда), 9:00-11:00
Английски език в управлението на проекти
Поправителен изпит
 341

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ