Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2017 Протокол № 12 / 16.02.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 12 / 16.02.2017

ПРОТОКОЛ № 12 / 16.02.2017 г.

Днес, 16.02.2017г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Касъклиев, гл. ас. Енков, ас. Иванов, ас. Хоптериев, ас. Гафтанджиева, ас. Пашев.

Отсъстващи: доц. Хаджиколева – в час. 

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Разни.

Решения:

  1. По т.1, докторантите към катедрата представиха годишните си отчети. Редовните докторанти представиха работата си през последното тримесечие.
  2. По т. 1 бяха обсъдени въпроси, свързани с обучението на докторантите, преподавателската и публикационната им дейност.
  3. По т. 2 беше обсъдено разпределението на часовете за пролетния триместър.
16.02.2017г.   Ръководител на катедра: ...
    (доц. д-р Е. Сомова)
    Протоколирал: ................
    (ас. С. Гафтанджиева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ