Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2016/2017 учебна година Протокол № 6 – 2016/2017 - 22.02.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 – 2016/2017 - 22.02.2017 г.

Протокол № 6– 2016/2017
от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 22.02.2017 г.


Днес, 22.02.2017 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д‑р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мария Василева.
Отсъстващи:   гл. ас. д-р Георги Шарков ас. д-р Мая Стоева, гл. ас. д-р Димитър Благоев
Приет бе следният дневен ред:

 1. Годишни отчети на докторанти към катедрата.
 2. Приемане на индивидуалните планове на новозачислените докторанти.
 3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Валя Спасова Арнаудова през четвъртата година от подготовката (01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 2. Катедреният съвет приема отчета за четвъртата година от подготовката на докторант Валя Спасова Арнаудова, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Валя Спасова Арнаудова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през четвъртата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага, поради изтичане на срока на докторантурата, докторант Валя Спасова Арнаудова да бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2017 г.
 5. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Веселин Николаев Кюркчиев през четвъртата година от подготовката (01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.
 6. Катедреният съвет приема отчета за четвъртата година от подготовката на докторант Веселин Николаев Кюрк­чиев, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.
 7. Катедреният съвет предлага докторант Веселин Николаев Кюрк­чиев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през четвъртата година от подготовката.
 8. Катедреният съвет предлага, поради изтичане на срока на докторантурата, докторант Веселин Николаев Кюрк­чиев да бъде отчислен с право на защита, считано от 01.03.2017 г.
 9. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Георги Димчев Спасов през третата година от подготовката (01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.
 10. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Георги Димчев Спасов, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.
 11. Катедреният съвет предлага докторант Георги Димчев Спасов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 12. Катедреният съвет предлага, поради изтичане на срока на докторантурата, докторант Георги Димчев Спасов да бъде отчислен с право на защита, считано от 01.03.2017 г.
 13. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Георги Илийчев Илиев през третата година от подготовката (01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.), предоставено от научните ръководители доц. д-р Ангел Голев и проф. д-р Николай Кюркчиев.
 14. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторант Георги Илийчев Илиев, съгласно мнението на научните ръководители доц. д-р Ангел Голев и проф. д-р Николай Кюркчиев.
 15. Катедреният съвет предлага докторант Георги Илийчев Илиев да бъде атестиран с оценка Добър (4.00) за работата си през третата година от подготовката.
 16. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Виктор Пламенов Матански през втората година от подготовката (01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Антон Илиев.
 17. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Виктор Пламенов Матански, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Антон Илиев.
 18. Катедреният съвет предлага докторант Виктор Пламенов Матански да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.
 19. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Павел Александров Кюркчиев през втората година от подготовката (01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.), предоставено от научния ръководител проф. д-р Антон Илиев.
 20. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Павел Александров Кюркчиев, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Антон Илиев.
 21. Катедреният съвет предлага докторант Павел Александров Кюркчиев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 22. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Маргарита Христова Атанасова през втората година от подготовката (01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.), предоставено от научния ръководител доц. д-р Анна Малинова.
 23. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Маргарита Христова Атанасова, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Анна Малинова.
 24. Катедреният съвет предлага докторант Маргарита Христова Атанасова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 25. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Мария Добринова Добрева през втората година от подготовката (01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.
 26. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Мария Добринова Добрева, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.
 27. Катедреният съвет предлага докторант Мария Добринова Добрева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 28. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Веселина Василева Карапеева през първата година от подготовката (01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 29. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Веселина Василева Карапеева, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 30. Катедреният съвет предлага докторант Веселина Василева Карапеева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 31. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Петьо Цветанов Павлов през първата година от подготовката (01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 32. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Петьо Цветанов Павлов, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева.
 33. Катедреният съвет предлага докторант Петьо Цветанов Павлов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 34. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Хасан Шюкрю Гюлюстан през първата година от подготовката (01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Антон Илиев и гл. ас. д-р Светослав Енков.
 35. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Хасан Шюкрю Гюлюстан, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Антон Илиев и гл. ас. д-р Светослав Енков.
 36. Катедреният съвет предлага докторант Хасан Шюкрю Гюлюстан да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.
 37. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, приема мнението за работата на докторант Теодора Петрова Гарджева през първата година от подготовката (01.03.2016 г. – 01.03.2017 г.), предоставено от научните ръководители проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Николай Павлов.
 38. Катедреният съвет приема отчета за първата година от подготовката на докторант Теодора Петрова Гарджева, съгласно мнението на научните ръководители.
 39. Катедреният съвет предлага докторант Теодора Петрова Гарджева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 40. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Мария Викторова Малинова, зачислена в редовна докторантура, за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 41. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Димитър Маринов Николов, зачислен в задочна докторантура, за работата през четирите години от подготовката по докторантурата.
 42. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Стелиана Тилчева Чиликова, зачислена в редовна докторантура, за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 43. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Маргарита Теохарова Спирова, зачислена в задочна докторантура, за работата през четирите години от подготовката по докторантурата.
 44. Катедреният съвет, въз основа на постъпила Молба от Чавдар Петров Кулин и съгласно чл. 20. от ППЗРАСРБ и чл. 26. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилен­дарски”, предлага на Факултетния съвет да бъде възстановено обучението на Чавдар Петров Кулин като задочен докторант, считано от 01.03.2017 г.
 45. Катедреният съвет, съгласно чл. 26. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, въз основа на постъпило Заявление от Анатоли Веселинов Карабов, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”, предлага да бъде прекъснато обучението на докторанта по семейни причини за срок от една година, считано от 22.02.2017 г.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.
22.02.2017 г.                                                                         Протоколчик:
гр. Пловдив                                                                          /Гл. аc. д-р Т. Глушкова/

Ръководител катедра:
/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ