Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Методика за преподаване на задачи за математически олимпиади    English
Факултет по математика и информатика - Методика за преподаване на задачи за математически олимпиади
 Лектори  проф. д-р Пенка Рангелова
Анотация
В курса ще бъде изградена методика за решаване на различни математически задачи от национални и международни математически състезания. Ще бъдат направени разработки на следните теми: принадлежност на три и повече точки върху една права; делимост на числа; задачи за точен квадрат и куб; нестандартни уравнения; отношения на отсечки; точки върху една окръжност; принцип на крайния елемент; принцип на Дирихле и др.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ