Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2016 Протокол № 45 / 31.10.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 45 / 31.10.2016 г.

ПРОТОКОЛ №45
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

От 31.10.2016 г. до 7.11.2016 г. се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия” в оперативен порядък с използване на технически средства за комуникация.
Участвали са редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.
Дневен ред:

  1. Приемане на учебна програма по ЛААГ за спец. „Софтуерно инженерство“.

По точка 1.
а) Проф. Манев съобщи, че е постъпил проект за учебна програма по ЛААГ за спец. „Софтуерно инженерство“ от доц. Теофилова. Всички членове на КС имаха възможност да се запознаят с проекта. Проф. Манев изказа подкрепа за учебната програма с единствена редакционна забележка – думата „базис“ да се замени с „база“, което е прието като термин в тази област. Не бяха получени други критични бележки.
Катедреният съвет прие следното решение:
Приема програмата по ЛААГ за спец. „Софтуерно инженерство“ с направената корекция и я предлага за утвърждаване от ФС.

Подкрепям решението:
проф. д-р Манчо Манев                                 
доц. д-р Кирил Коликов                                
доц. д-р Добринка Грибачева                                 
доц. д-р Марта Теофилова                           
гл. ас. д-р Ива Докузова
гл. ас. д-р Асен Христов
гл. ас. д-р Йордан Епитропов
ас. Иванка Градева.

 

7.11.2016 г.   Секретар на катедрата: ............................
    (гл. ас. д-р И. Докузова)
     
    Ръководител на катедрата: ...........................
    (проф. д-р М. Манев)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ