Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2016/2017 учебна година Протокол № 2 – 2016/2017 - 27.10.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 – 2016/2017 - 27.10.2016 г.

Протокол № 2 – 2016/2017
от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 27.10.2016 г.


Днес, 27.10.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ в делови порядък.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д‑р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Димитър Благоев, гл. ас. д-р Георги Шарков, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мая Стоева, ас. д-р Мария Василева.
Отсъстващи: няма.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Приемане на учебни програми.
  2. Разни.

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

27.10.2016 г.
гр. Пловдив

Протоколчик:
/Гл. аc. д-р Т. Глушкова/

Ръководител катедра:
/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ