Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 19 / 05.10.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 19 / 05.10.2016

ПРОТОКОЛ № 19 /05.10.2016

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 05 октомври 2016 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане дневния ред на ФС на 12.10.2016 г..
  2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС на ФМИ, който ще се проведе на 12.10.2016 г.:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
  4. Отчети на Факултетни комисии.
  5. Хонорувани.
  6. Разни.
  7. Избор за заемане на академични длъжности.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: в срок до 31.10.2016 г. (понеделник) да се изпратят учебните програми за дисциплините, изучавани в I. курс на новата специалност „Софтуерно инженерство“.
РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти (редовни и задочни) за учебната 2016/2017 г. е необходимо след изтичането на срока за подаване на документи (20.11.2016г.) ръководителите на катедри да подадат в Деканата конспекти и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността.
РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 30 ноември 2016 г., ръководителите на катедри да представят в Деканата заявките за докторантури за следващата 2017/2018 година, утвърдени на КС.
РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да е на 12 октомври 2016 г.   

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ