Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 21 / 02.11.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 21 / 02.11.2016

ПРОТОКОЛ № 21/ 02.11.2016

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 02 ноември 2016 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане дневния ред на ФС на 09.11.2016 г..
2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС на ФМИ, който ще се проведе на 09.11.2016 г.:
1) Учебни.
2) Докторанти.
3) Отчети на Факултетни комисии.
4) Хонорувани.
5) Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: към точка 1. да се включи подточка за предложение за членове на департамента за квалифиции и професионално развитие на педагогически специалисти. Предложението до ФС е за следния състав на Съвета на департамента: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Коста Гъров и доц. д-р Иван Шотлеков.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложетието: за предстоящото провеждане на семинар и Общо събрание (ОС) на ФМИ от 23 до 25 ноември 2016 г. (включително) в курорта Пампорово да се поканят всички щатни членове, редовните и задочни докторанти. За целта е необходимо ръководителите на катедри да изпратят в срок до 21.10.2016 г. (петък) данни за присъстващите на следните имейли: nmileva@gmail.com и gerry.koleva@fmi-plovdiv.org.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: дневния ред на ОС е същия като миналата година; отпада точка 4).

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение до ФС: да се гласува промяна на процентното съотношение на ФС, което ще се гласува на ОС на 23.11.2016 г.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да е на 09 ноември 2016 г. от 12:00 ч.

 


ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика


Надя Милева
Протоколчик   

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ