Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Обучение по математика в училище (магистър) 1 г. учебен план    English
Факултет по математика и информатика - учебен план
Професионална квалификация
Форма на дипломиране
Форма
на обучение
ПЕДАГОГ ПО МАТЕМАТИКА  
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
редовна

АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Учебни дисциплини
Триместриален хорариум
Седмичен
хорариум
Форма на
приключване
Есенен триместър
220
22
 
Избрани въпроси от училищната алгебра
50
3 + 2
изпит
Комбинаторика в учлище
30
2 + 1
изпит
Съвременнии тенденции в обучението
по математика
70
4 + 3
изпит
Методология и методика на педагогическите изследвания
30
2 + 1
тек. оценка
Избираема дисциплина
40
2 + 2
тек. оценка
 
Зимен триместър
230
23
 
Избрани въпроси от математическия анализ в училище
50
3 + 2
изпит
Теория на вероятностите и статистика в училище
40
2 + 2
изпит
Избрани въпроси от училищната геометрия
70
4 + 3
изпит
Дидактически средства
30
1 + 2
тек. оценка
Избираема дисциплина
40
2 + 2
тек. оценка
 
Пролетен триместър
70
7
 
Моделирането
в обучението
по математика
30
2 + 1
тек. оценка
Избираема дисциплина
40
2 + 2
тек. оценка
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа
-
-
-
 
Общ хорариум
540
 
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ