Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2016 Протокол №1 / 05.10.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №1 / 05.10.2016

Протокол № 1 – 2016/2017

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 05.10.2016 г.

Днес, 05.10.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мая Стоева, ас. д-р Мария Василева.
Отсъстващи: гл. ас. д-р Димитър Благоев, гл. ас. д-р Георги Шарков.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Преглед на часовете за редовно обучение в триместър „А“ за 2016/2017 г.
  2. Разни.

По първа точка от дневния ред доц.д-р Евгения Ангелова обърна внимание на необходимостта в срок до края на седмицата да се подаде информация за хоноруваните преподаватели, които ще участват в учебния процес по различните учебни дисциплини. Коментираха се някои предложения за подобряване условията на работа в новите аудитории и в компютърните зали.

По втора точка от дневния ред доц. Ангелова напомни за поканата от БАН в лицето на директора на ИБЕ проф. Светла Коева за участие в консорциум за Център за компетентност Езикови технологии по Програма НОИР с акцент върху езиковите технологии и автоматичната обработка на естествен език. Ако има желаещи от колегите да се включат в екипа на проекта да пишат на доц. Шотлеков  до края на седмицата, за да предаде списъка на зам. ректора доц. д-р Христо Крушков. Също така се напомни за поканата на проф. д-р Невена Милева за участие в ежегодната сесия „Дни на науката 2016“.
Доц. д-р Ангелова постави изискването към всички членове на катедрата в оперативен порядък да проверят още веднъж таблицата за заетостта, както и проверка на заявените бройки за докторанти.
Доц. Д-р А. Малинова напомни на всички участници в проекта ИТ15-ФМИИТ-004  за крайния срок за предаване на статиите, които ще бъдат публикувани в сборника и докладвани на предстоящия научен семинар.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

05.10.2016 г.
гр. Пловдив

Протоколчик:
 /Гл. аc. д-р Т.Глушкова/

Ръководител катедра:
/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ