Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес математика 2015/2016    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика 2015/2016

  Последна актуализация: 16.08.2016 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 г.

за специалност „ БИЗНЕС МАТЕМАТИКА “

Учебна дисциплина

Дата

Час

Зала

I курс

Информационни технологии (доц. д-р Евгения Ангелова)

07.09.2016

13:00

546 к.з.

Програмиране (гл. ас. д-р Николай Касъклиев)

20.09.2016

14:00

446 к.з.

Линейна алгебра (доц. д-р Кирил Коликов)

14.09.2016

09:00

2 аула

Математически анализ 1 (доц. д-р Иванка Касандрова)

09.09.2016

09:00

231 с.з.

Аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова)

07.09.2016

09:00

424 ауд

Софтуерни системи по математика (проф. дн Снежана Христова)

01.09.2016

09:00

546 к.з.

ООП (доц. д-р Елена Сомова)

13.09.2016

09:00

546 к.з.

Английски език  (хон. ас. Паланова)

16.09.2016

09:00

532 к.з.

II курс

Дискретна математика в бизнеса (доц. д-р Христо Кискинов)

21.09.2016

09:00

424 ауд.

Математически анализ 2 (доц. д-р Атанаска Георгиева)

13.09.2016

14:00

422 ауд.

Финансова математика (проф. д-р Андрей Захариев)

07.09.2016

09:00

446 к.з.

Застрахователна математика (проф. д-р Николай Кюркчиев)

16.09.2016

10:30

431 к.з.

Диференциални уравнения (доц. д-р Недялка Казакова)

20.09.2016

09:00

424 ауд

Бази от данни (доц. д-р Емил Хаджиколев)

14.09.2016

14:00

546 к.з.

Теория на вероятностите (проф. дн Снежана Христова)

01.09.2016

09:00

546 к.з.

Иконометрия (проф. дн Снежана Гочева)

13.09.2016

09:00

446 к.з.

Математически модели на микроикономиката (гл. ас. д-р Асен Христов)

12.09.2016

09:00

2 аула

III курс

Математически основи на макроикономиката (гл. ас. д-р Асен Христов)

12.09.2016

09:00

2 аула

Математическа статистика (доц. д-р Веска Нончева)

08.09.2016

09:00

446 к.з.

Маркетингови изследвания (проф. дн Снежана Гочева)

13.09.2016

09:00

446 к.з.

Теория на игрите и икономическото поведение (проф. дн Снежана Христова)

01.09.2016

09:00

546 к.з.

Статистически софтуер (доц. д-р Веска Нончева)

08.09.2016

09:00

446 к.з.

Оптимизационни модели в икономиката (доц. д-р Дойчин Бояджиев)

07.09.2016

14:00

547 к.з.

Изчислителна математика (проф. дн Снежана Гочева)

13.09.2016

09:00

446 к.з.

Теория на графите в мениджмънта (проф. д-р Манчо Манев)

12.09.2016

09:00

2 аула

Инвестиции и инвестиционни техники (проф. д-р Андрей Захариев)

07.09.2016

09:00

446 к.з.

IV курс

Статистически методи за вземане на решения (доц. д-р Веска Нончева)

08.09.2016

09:00

446 к.з.

Изчислителна математика 2 (доц. д-р Люба Попова)

13.09.2016

09:00

536 к.з.

Английски език за работа в мултинационална компания (доц. д-р Иван Шотлеков)

16.09.2016

09:00

532 к.з.

Борсова и извънборсова търговия (доц. д-р Боян Златанов)

21.09.2016

09:00

432 к.з.

Анализ на инвестиционни проекти (проф. д-р Андрей Захариев)

07.09.2016

09:00

446 к.з.

Математически методи в логистиката (проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов)

12.09.2016

09:00

2 аула

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ