Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес информационни технологии (задочно обучение) 2015/2016    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии (задочно обучение) 2015/2016

   Последна актуализация: 16.09.2016 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 г.

за специалност „ БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ “ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина

Дата

Час

Зала

I курс

Линейна алгебра и аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова)

07.09.2016

09:00

424 ауд

Въведение в компютърните науки (проф. дн Георги Тотков)

02.09.2016

09:00

2 аула

Увод в информационните технологии (доц. д-р Евгения Ангелова)

07.09.2016

13:00

546 к.з.

Информационни технологии в математиката (доц. д-р Анна Малинова)

08.09.2016

09:00

546 к.з.

Програмиране (гл. ас. д-р Мариана Крушкова)

13.09.2016

14:00

546 к.з.

Маркетингови изследвания (доц. д-р Христина Кулина)

12.09.2016

14:00

546 к.з.

Английски език (доц. д-р Иван Шотлеков)

16.09.2016

09:00

532 к.з.

Приложна математика (доц. д-р Христина Кулина)

12.09.2016

14:00

546 к.з.

Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Николай Павлов)

15.09.2016

09:00

424 ауд

Банково дело и банкови информационни системи (хон. ас. д-р Иван Гешев)

14.09.2016

13:00

446 к.з.

Графика и презентации (гл. ас. д-р Александър Пенев)

09.09.2016

09:00

446 к.з.

II курс

Финансова математика (проф. д-р Андрей Захариев)

07.09.2016

09:00

446 к.з.

Право и правни информационни системи (гл. ас. д-р Христо Паунов)

13.09.2016

09:00

435 с.з.

Програмиране чрез .NET (доц. д-р Николай Павлов)

15.09.2016

09:00

424 ауд

Застрахователна математика (проф. д-р Николай Кюркчиев)

16.09.2016

10:30

431 к.з.

Счетоводство и счетоводни инф. системи (проф. д-р Асен Рахнев)

07.09.2016

13:00

546 к.з.

Програмиране в Интернет с  PHP и MySQL  (доц. д-р Емил Хаджиколев)

14.09.2016

14:00

546 к.з.

Иконометрия (доц. д-р Анна Малинова)

08.09.2016

09:00

546 к.з.

Бази от данни (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Георги Чолаков)  

09.09.2016

14:00

547 к.з.

Информационни технологии в Интернет (гл. ас. д-р Никола Вълчанов)

19.09.2016

09:00

433 к.з.

III курс

Програмиране на Java (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Иван Димитров)

09.09.2016

09:00

547 к.з.

Софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова)

15.09.2016

14:00

446 к.з.

Компютърни мрежи и комуникации (доц. д-р Иван Ганчев)

20.09.2016

09:00

446 к.з.

Въведение в облачните технологии (гл. ас. д-р Станка Хаджиколева)

14.09.2016

14:00

546 к.з.

Моделиране и управление на бизнес процеси (доц. д-р Елена Сомова)

13.09.2016

09:00

546 к.з.

Инвестиции и инвестиционни техники (проф. д-р Андрей Захариев)

07.09.2016

09:00

446 к.з.

Уеб-дизайн (гл. ас. д-р Тодорка Глушкова)

08.09.2016

09:00

546 к.з.

IV курс

Застраховане и застрахователни ИС (проф. д-р Антон Илиев)

13.09.2016

14:00

446 к.з.

Електронна търговия, (доц. д-р Анна Малинова)

08.09.2016

09:00

546 к.з.

Оптимизационни модели в икономиката, (доц. д-р Дойчин Бояджиев)

07.09.2016

14:00

547 к.з.

Борсова и извънборсова търговия (доц. д-р Боян Златанов)

21.09.2016

14:00

2 аула

Анализ на инвестиционни проекти (проф. д-р Андрей Захариев)

07.09.2016

09:00

446 к.з.

Бизнес английски език с ИТ (доц. д-р Иван Шотлеков)

16.09.2016

09:00

532 к.з.

Бизнес информационни системи (доц. д-р Николай Павлов)

08.09.2016

09:00

546 к.з.

Издателски системи (доц. д-р Ангел Голев)

08.09.2016

09:00

546 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ