Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Приложна математика (магистър) учебен план    English
Факултет по математика и информатика - учебен план
Професионална квалификация
Форма на дипломиране
Форма
на обучение
МАТЕМАТИК
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
редовна

АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Учебни дисциплини
Триместриален хорариум
Седмичен
хорариум
Форма на
приключване
Есенен триместър
200
20
 
80
6 + 2
изпит
60
4 + 2
изпит
Избираема дисциплина
или практикум
60
6 + 0 (0 + 6)
изпит
(тек. оценка)
 
Зимен триместър
220
22
 
80
6 + 2
изпит
Информационни технологии
60
6 + 2
изпит
Избираема дисциплина
или практикум
60
6 + 0 (0 + 6)
изпит
(тек. оценка)
 
Пролетен триместър
180
18
 
Избираема дисциплина
или практикум
60
6 + 0 (0 + 6)
изпит
(тек. оценка)
Избираема дисциплина
или практикум
60
6 + 0 (0 + 6)
изпит
(тек. оценка)
Подготовка на дипломна работа
60
0 + 6
-
 
Общ хорариум
600
 
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ