Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Приложна математика (магистър)    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика (магистър)

Професионална квалификация:
Математик.

Форма и продължителност на обучението:
Редовна, 1 година.

Изисквания за прием:
Бакалавърска степен по математика, информатика, математика и информатика, физика, инженерна физика, физика и математика, както и по инженерни, икономически или други сходни специалности (кандидатите трябва да имат успех не по-малко от Добър (4) от дипломата за завършена степен на висшето образование).

Анотация на магистърската програма:
Програмата има за задача да задълбочи, профилира и специализира знанията и уменията на обучаемите в областта на съвременните приложения на математическите знания. Съществено внимание е отделено на математическото моделиране и информационните технологии. Една част от дисциплините са избираеми, което дава възможност на студентите да се подготвят по-задълбочено в избраната от тях област на приложната математика, както и да прослушат допълнителни курсове в областта на математиката, информатиката, икономиката, бизнеса и правото.
Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа, която дава възможност за самостоятелно решаване на актуален проблем за прилагане в практиката на математическия апарат.

Реализация:
Завършилите специалността са подготвени да прилагат математическия апарат, съчетан с новите информационни технологии, в различни области на човешката дейност – в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научно-изследователски групи, а също така и да бъдат преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.
За студентите е осигурен свободен достъп до Интернет и ползване на факултетния сървър (http://www.fmi.pu.acad.bg) за създаване на личен e-mail адрес и публикуване на собствена web-страница.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ