Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2016 Протокол № 6 / 25.05.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 / 25.05.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 6 / 25.05.2016 г.

Днес, 25.05.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хаджиколева, ас. Иванов и ас. Хоптериев.

Отсъстващи: ас. Иванова (в болничен). 

Дневен ред:

  1. Избираеми дисциплини.
  2. Разни.

Решения:

 

  1. По т. 1 КС предлага следната избираема дисциплина за Есенния триместър на учебната 2016/2017 година:
  • „Инвестиции и лични финанси”, с преподаватели доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев, за всички специалности.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

 

 

25.05.2016 г.                                                   Ръководител на катедра:

                                                                                                   (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                   (гл. ас. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ