Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Обучение по информационни технологии в прогимназията (магистър)    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информационни технологии в прогимназията (магистър)
Професионална квалификация:
Учител по информационни технологии в прогимназия

Форма и продължителност на обучението:
Задочна, 1 година.

Изисквания за прием:
Бакалавърска степен и учителска правоспособност за прогимназиалния етап на основната образователна степен.

Анотация на магистърската програма:
В програмата са застъпени основните познания, необходими на учителите в прогимназиалния етап на основната образователна степен в българското училище за успешно преподаване на предмета „Информационни технологии“ в прогимназия, съгласно държавните образователни изисквания на МОН за прогимназиалния етап на основната образователна степ. Освен необходимите научни познания в областта на информационните технологии, учебният план предвижда и усвояване на умения за успешно преподаване и прилагане на информационни технологии в прогимназията (сега от 5 до 8 клас). Практическите умения включват усвояване на приложни програмни продукти за текстообработка, електронни таблици, обработка на графични изображения и звук, работа с и администриране на персонален компютър и мрежа от персонални компютри, представяне пред публика, работа в екип и интегриране на дейности, реализирани чрез различни приложни програмни продукти. Особено внимание се отделя на обучението, базирано на проекти, и на съвременните  информационни технологии в образованието. Застъпено е и изучаване на методическите аспекти на преподаването на новия предмет „Информационни технологии“ в прогимназията.

Реализация:
Завършилите програмата ще могат да преподават успешно предмета „Информационни технологии“ в прогимназията. Те могат да бъдат ръководители на компютърни кабинети и биха могли да подпомагат колегите си по отношение на разработването на компютърни учебни помагала по различни учебни предмети, изучавани в прогимназиалния етап на основната образователна степен на българското училище, и на новите тенденции в областта на образованието. Така завършилите магистърската програма ще бъдат добре подготвени за промените в българското образование, които ще настъпят с присъединяването ни към Европейския съюз. В учебната програма са застъпени и избираеми дисциплини, които дават възможност  на студентите сами да определят своята тясна специализация в зависимост от личните си интереси. Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа, която дава възможност за самостоятелно решаване на актуален преподавателски проблем с практическа насоченост. Завършилите специалността са подготвени да преподават успешно новия предмет „Информационни технологии“ в прогимназията, както и да прилагат съвременни компютризирани методи на преподаване.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ