Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 10 / 04.05.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10 / 04.05.2016

ПРОТОКОЛ №10 / 04.05.2016

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 04 май 2016 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния ред на ФС на ФМИ за 11.05.2016 г..
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС на 11.05.2016 г.:

 1. Връчване на:
  • поздравителен адрес – 70 годишнина на доц. Георги Станчев;
  • диплома за ОНС „Доктор“ – ас. Мария Василева.
 2. Учебни.
  • избираеми дисциплини - Есенен триместър, учебна 2016/2017;
  • семестриални такси за платените форми на обучение във ФМИ за учебната 2016/17 г.
 3. Отчети на Факултетни комисии.
  1. Факултетна комисия по качество;
  2. Факултетна комисия по атестация;
  3. Факултетна комисия по акредитация.
 4. Избор на Факултетна комисия по етика.
 5. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение: отношение по поставени въпроси на ФС на ФМИ  може да се вземе само при предварително подаден писмен доклад или предложение.
РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението: доц. д-р Боян Златанов да е отговорник за Националната олимпиада по математика в гр. Русе на 27, 28 и 29 май 2016 г. да бъде доц. д-р Боян Златанов, зам.-декан.
РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението: отговорници за актуализиране на информацията за ФМИ в сайта на ПУ да са  доц. д-р Иван Шотлеков и административен секретар Мануела Генева.  
РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 11 май 2016 г. от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик


 

04.05.2016 г.
гр. Пловдив
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ