Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Обучение по информационни технологии в началното училище (магистър) 1г.    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информационни технологии в началното училище (магистър) 1г.
Професионална квалификация:
Учител по информационни технологии в начално училище

Форма и продължителност на обучението:
Задочна, 1 година.

Изисквания за прием:
Бакалавърска степен и учителска правоспособност за началния етап на основната образователна степен.

Анотация на магистърската програма:
В програмата са застъпени основните познания, необходими на учителите в началния етап на основната образователна степен в българското училище за успешно преподаване на предмета „Информационни технологии“ в началното училище, съгласно държавните образователни изисквания на МОН за начален етап на основната образователна степен. Освен необходимите научни познания в областта на информационните технологии, учебният план предвижда и усвояване на умения за успешно преподаване и прилагане на информационни технологии в началното училище. Практическите умения включват усвояване на приложни програмни продукти за текстообработка, обработка на графични изображения и звук, работа с и администриране на персонален компютър и мрежа от персонални компютри, представяне пред публика, работа в екип и интегриране на дейности, реализирани от различни приложни програмни продукти. Застъпено е и изучаването на методическите аспекти на преподаването на новия предмет „Информационни технологии“ в началното училище и психологическите аспекти на подобно обучение.

Реализация:
Завършилите програмата ще могат да преподават успешно предмета „Информационни технологии“. Те биха могли да ръководят компютърните кабинети в училището и да подпомагат колегите си по отношение на разработването на компютърни учебни помагала по различни учебни предмети, изучавани в началния етап на основната образователна степен на българското училище. Така завършилите магистърската програма ще бъдат добре подготвени за промените в българското образование, които ще настъпят с присъединяването ни към Европейския съюз. В учебната програма са застъпени и избираеми дисциплини, които дават възможност на студентите сами да определят своята тясна специализация. Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа, която дава възможност за самостоятелно решаване на актуален преподавателски проблем с практическа насоченост. Завършилите специалността са подготвени да преподават успешно новия предмет „Информационни технологии“ в началното училище, както и да прилагат съвременни компютърни методи на преподаване.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ