Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Алгебрични и трансцендентни уравнения и неравенства    English
Факултет по математика и информатика - Алгебрични и трансцендентни уравнения и неравенства

 Лектори  проф. д.м.н. тодор Желязков
Анотация

Решават се реципрочни, обобщено-реципрочни и биномни уравнения, уравнения от трета и от четвърта степен, дробно-рационални и модулни уравнения и неравенства и ирационални, показателни и логаритмични уравнения и неравенства. Решават се неравенства с метода на интервалите за непрекъсната функция. Намират се граници на реалните корени по правилата на Лагранж, Нютон, Лагер и се излага метода на Коши и метода на групиране. Разглежда се разпределението на корените на уравнението в даден интервал чрез прилагане на теоремата за субституциите, на Рол, Декарт, Бюдан-Фурие и Щурм.

Съдържание

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ