Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Разработка на уеб приложения с ASP.NET    English
Факултет по математика и информатика - Разработка на уеб приложения с ASP.NET

 Лектори  доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев
Анотация

Курсът има за цел да представи уеб-програмирането и изграждането на уеб приложения с .NET платформата. Ще бъдат разгледани трите подхода за това в ASP.NET - Web Pages, Web Forms и MVC (Model View Controller). Ще бъде отделено специално внимание на ADO.NET компонентите в .NET платформата.

Разглежданите теми покриват основите на технологията ASP.NET MVC 4, като се отделя внимание на Entity Framework, Web Services, client-side програмиране и AJAX с помощта на jQuery.
Съдържание
  1. Въведение в Уеб технологии. Връзка клиент-сървър. Въведение в HTML и CSS. Протоколът HTTP. IIS уеб сървър. Средата Visual Studio. Въведение в платформата .NET Framework. Езикът C# - синтаксис, парадигми и други спецификации.
  2. Въведение в ASP.NET. Response-Request комуникация. Основи на уеб формите. „Бисквитки, сесийни променливи и Application променливи. Обекти в ASP. Работа с файлове. AdRotator. Routing, средства за генериране HTML и връзки.
  3. Въведение в ADO.NET. Основи на T-SQL. CRUD операции. Stored Procedures. Транзакции и изолация. LINQ заявки. Изграждане на бизнес-слой (модел) и слой за достъп до данни. Създаване на система история на действия в дигитален дневник Log файл.
  4. Езикът Javascript. Библиотеката jQuery. Асинхронни заявки с AJAX в ASP.NET.
  5. ASP.NET Web Pages в детайли. ASP.NET Web Forms. Валидиране на данни. Събития в уеб форми. Razor синтаксис.
  6. Шаблони за дизайн. Шаблонът за дизайн "Модел-Изглед-Контролер". Обзор на ASP.NET MVC. Контролери, изгледи и модели в ASP.NET. Филтри и валидация.
  7. Въведение в EntityFramework. Класът DbContext. Миграции. Методът Code first.
  8. Изграждане на уеб услуги. ASP.NET Web Services. Разлики между SOAP и REST. XML и JSON.
  9. Управление на сигурността в ASP.NET. Добри практики в разработката на уеб приложения.
  10. Оценяване на проекти и краен изпит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ