Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 8 / 09.04.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 / 09.04.2016

ПРОТОКОЛ № 8 /13.04.2016

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 13 април 2016 г. (сряда) от 11:30 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Промоция – разбор и анализ.

2. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: По точка първа бе направен разбор и анализ на проведената на 26.03.2016 г. Промоция на Випуск 2015. Проф. Илиев  благодари на всички, включили се в организацията на Промоцията на Випуск 2015 на ФМИ, на всички комисии и най-вече на главния организатор доц. Шотлеков. Приети бяха и препоръките, направени  от Деканското ръководство.

 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение: да се подава доклад до ръководител катедра с обяснение за пропуснатите часове със студентите от задочно обучение (отнася се за всички щатни, докторанти и хонорувани преподаватели към съответната катедра).

 

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението: да се номинира проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов за годишните награди за наука „Питагор” на Министерството на образованието и науката за съществен принос  в развитието на науката за периода 2013-2015 г. в категория награда за утвърден учен в областта на Природни и инженерни науки.

 

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: следващото заседание на ДС да бъде на 20.04.2016 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

 

 

Надя Милева

Протоколчик:

 

13.04.2016 г. 

гр. Пловдив

 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ