Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 6 / 09.03.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 / 09.03.2016

ПРОТОКОЛ № 6 /09.03.2016 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 9 март 2016 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

 

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане дневния ред на ФС на ФМИ за 16.03.2016 г..

2. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред на ФС на 16.03.2016 г.:

0)    Поздравителен адрес – проф. А.Рахнев; връчване на дипломите за ОНС „Доктор“ на: Ваня Лазарова, Ваня Иванова, Нели Керанова.

1)   Учебни.

2)   Научни.

3)   Докторанти.

4)   Хонорувани.

5)   Разни.

6)   Избор за заемане на академичната длъжност „Доцент“.

 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие да се предложи на ФС да утвъди следната допълнителна избираема дисциплина за редовно обучение, Пролетен триместър на учебната 2015/16 година:

  • Видове договори при разработка на софтуер, проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Владимир Вълев (прокурор в Окръжна прокуратура).

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 31.03.2016 г. ръководителите на катедри да изпратят приемното време за Пролетния триместър.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: доц. Иван Шотлеков да е главен отговорник за провеждането на тържествената промоция на Випуск 2015, която ще се проведе на 26 април 2016 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следните предложения за:

  •  състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити на специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за 2016 г.:

Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев.

Членове: 1. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;

2. проф. д-р Стоил Василев Миховски;

3. доц. д-р Боян Георгиев Златанов.

  •  състав на комисията за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит по „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за 2016 г.:

Председател: проф. д-р Коста Андреев Гъров.

Членове: 1. доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;

2. ас. Пенка Петрова Колаклиева-Гунчева;

3. ас. Илияна Петрова Чакърова;

4. Добринка Цолова – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

5. Елена Георгиева Георгиева – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

  •  дата за провеждане на държавен изпит за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ – 4 юли 2016 г.;  
  • ·   конспект за държавен изпит по „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: да бъде включен доц. д-р Иван Илиев Шотлеков в състава на Съвета за интелектуална собственост на ПУ „Паисий Хилендарски“, като представител на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ДС да бъде на 30.03.2016 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

 

 

Надя Милева

Протоколчик:

 

09.03.2016 г. 

гр. Пловдив

 

 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ