Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Софтуерни технологии (магистър) 2г.    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии (магистър) 2г.

Професионална квалификация:
Информатик

Форма и продължителност на обучението:
Редовна, 2 години.

Изисквания за прием:
Бакалавърска степен по физически, икономически, инженерни и сродни на тях специалности.

Анотация на магистърската програма:
В програмата са застъпени базовите познания, необходими на професионалните информатици, и основите на: изучаването на информационните процеси и модели, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на софтуерни и информационни технологии, проблемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, разработване и внедряване на програмни продукти. Освен необходимите научни познания, учебният план предвижда придобиване на основните за професионалните информатици технически умения, профилиране и специализиране на тези знания и умения в областта на съвременните софтуерни технологии при използване на глобални комуникационни мрежи. Това включва усвояване на инструменти, техники и методи за успешна разработка на интернет-базирани приложения за представяне и използване на разпределени бази от данни, реализация на електронен бизнес и други елементи на съвременните софтуерни и информационни технологии. В учебната програма са застъпени и избираеми дисциплини, които дават възможност на студентите сами да определят своята тясна специализация. Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа, която дава възможност за самостоятелно решаване на актуален проблем с практическа насоченост.

Реализация:
Завършилите специалността са подготвени да прилагат новите софтуерни технологии в различни области на човешката дейност – в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научно-изследователски групи, а също така и като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ