Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Софтуерни технологии (магистър) 1г.    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии (магистър) 1г.

Професионална квалификация:
Информатик

Форма и продължителност на обучението:
Редовна, 1 година.

Изисквания за прием:
Бакалавърска степен по специалности от професионалните направления Информатика и компютърни науки, Математика, както и от специалности Математика и информатика и Биоинформатика.

Анотация на магистърската програма:
Програмата има за задача да задълбочи, профилира и специализира знанията и уменията на обучаемите в областта на съвременните софтуерни технологии при използване на глобални комуникационни мрежи. Това включва усвояване на инструменти, техники и методи за успешна разработка на интернет-базирани приложения за представяне и използване на разпределени бази от данни, реализация на електронен бизнес и други елементи на съвременните софтуерни и информационни технологии. В учебната програма са застъпени и избираеми дисциплини, които дават възможност на студентите сами да определят своята тясна специализация. Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа, която дава възможност за самостоятелно решаване на актуален проблем с практическа насоченост.

Реализация:
Завършилите специалността са подготвени да прилагат новите софтуерни технологии в различни области на човешката дейност – в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научно-изследователски групи, а също така и като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ