Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2016 Протокол № 10/27.01.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10/27.01.2016 г.

Протокол № 10 / 27.01.2016 г. 

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

        Днес, 27.01.2016 г. (сряда) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“.

       Присъстващи: доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, ас. Христо Христов, ас. Стоян Черешаров.

       Отсъстващи: няма.

       Дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Избираеми дисциплини.
 3. Разни.

       Решения:

 1. По точка 1. Катедреният съвет обсъди разпределението на часовете за В триместър задочно обучение и реши, поради недостиг на преподаватели да предложи на ФС да утвърди следните хонорувани преподаватели:
  • Михаил Иванов Павлов, фак. № 1301561001, студент в 3 курс, БИТ,  редовно обучение – с хорариум 120 часа в упражнения за водене на лабораторни занятия по „Програмиране“ в І курс на специалност БИТ, редовно  обучение;
  • Иван Иванов Желев,  фак. №1401561034, студент във 2 курс, БИТ, редовно обучение – с хорариум 90 часа в упражнения за водене на лабораторни занятия по „Програмиране“ в І курс на специалност БИТ, редовно  обучение.
  • Петър Веселинов Йочев, фак. № 1301681073, студент в 3 курс, СТД, редовно обучение - с хорариум 240 часа в упражнения за водене на лабораторни занятия по  „Информационни технологии в Интернет“ на II курс, специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно и задочно обучение.
 2. След кратко обсъждане Катедреният съвет прие учебна програма за нова избираема дисциплина към катедрата: „Визуализация на данни с Python и VTK“.
 3. След кратко обсъждане Катедреният съвет прие учебна програма за нова факултативна дисциплина към катедрата: „Изграждане на динамични уеб приложения“.
 4. Катедреният съвет единодушно реши да предложи на Факултетния съвет да гласува следните избираеми дисциплини за В триместър (пролетен) на учебната 2015/2016 г.:
  • „Създаване на ГПИ с Delphi“, лектори: доц. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, за всички специалности от редовна  форма на обучение;
  • „Визуализация на данни с Python и VTK”, лектори: доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Стефан Ставрев, за всички специалности от редовна форма на обучение;
  • Факултативна дисциплина „Изграждане на динамични уеб приложения“, с лектор хон. ас. Николай Чочев.

 

27.01.2016 г.                                                           Протоколчик:
гр. Пловдив                                                                                                       (ас. Христо Христов)

                                                                                Ръководител катедра:
                                                                                                                             (доц. д-р Т. Терзиева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ