Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2015 Протокол    English
Факултет по математика и информатика - Протокол

ПРОТОКОЛ от 02.11.2015 г.

Днес, 10.11.2015 г., не се проведе заседание на катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика” поради липса на кворум, в съответствие с чл. 68 ал. 2 от Правилник за устройството и дейността на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

10.11.2015 г.   Ръководител на катедра:
    (доц. д-р Е. Сомова)
     
    Протоколирал:
    (гл. ас. д-р С. Хаджиколева)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ