Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2015 Протокол № 9 - 16.11.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9 - 16.11.2015 г.

Протокол № 9 / 16.11.2015 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 16.11.2015 г. (понеделник) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, ас. Христо Христов, ас. Стоян Черешаров.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:
1.    Избор на Ръководител катедра за следващия мандат.
2.    Разни.

РЕШЕНИЯ:
1.    Катедреният съвет избра за членове на Комисията по избор на Ръководител катедра доц. д-р Ангел Голев и гл. ас. д-р Мариана Крушкова.
2.    Катедреният съвет, след проведеното тайно гласуване, избра доц. д-р Тодорка Терзиева за Ръководител на катедра “Софтуерни технологии”. Комисията по избора отчете, че от осем гласували има 8 гласа “за”, 0 гласа „против” и 0 гласа “въздържал се”.
3.    Катедреният съвет избра единодушно гл. ас. д-р Никола Вълчанов за секретар и материално отговорно лице на катедра „Софтуерни технологии”.
4.    Катедреният съвет избра единодушно  ас. Христо Христов за протоколчик на катедра „Софтуерни технологии”.

16.11.2015 г.   
Протоколчик:
(гл. ас. д-р М. Крушкова)
гр. Пловдив   
Ръководител катедра:
(доц. д-р Вл. Шкуртов)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ