Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2015 Протокол № 90/10.11.2015    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 90/10.11.2015

ПРОТОКОЛ № 90/10.11.2015
от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстващи: доц. д-р Дойчин Бояджиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, проф. дмн Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Павлина Атанасова, гл. ас. д-р Десислава Войникова, ас. д-р Атанас Иванов.
Отсъстващи: гл. ас. Иван Русинов

Дневен ред:

  1. Избор на ръководител катедра
  2. Други

По точка 1: Възможните кандидати за ръководител катедра проф. дмн Снежана Христова и доц. д-р Веска Нончева дадоха своя отвод.
Доц. д-р Дойчин Бояджиев предложи да се гласува кандидатурата му за ръководител катедра.
Направеното предложение бе подложено на тайно гласуване.
Гласували „за“ – 10, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

Комисията по тайно гласуване бе в състав: гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова и ас. д-р Атанас Вълев Иванов.

По точка 2:
2.1. Доц. д-р Дойчин Бояджиев предложи да се гласува гл. ас. д-р Десислава Войникова да е секретар на катедрата.
Направеното предложение бе подложено на явно гласуване.
Гласували „за“ – 10, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

2.2. Доц. д-р Дойчин Бояджиев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:
Да не се прекратява трудовия договор на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, считано от 07.02.2016 г. на основание чл. 11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал. 4 от КТД на ПУ.
Направеното предложение бе подложено на явно гласуване.
Гласували „за“ – 10, „против“ – 0, „въздържали се“ – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

2.3. Направено е предложение за възстановяване на историята на катедрата във вид на летопис. Комисия с председател проф. д-р Снежана Гочева-Илиева ще отговаря за набиране и публикуване в сайта на информация и снимки.
2.4. Определени са конспект и комисия за обявено място за докторантура от проф. дмн Снежана Христова. Членове на комисията са проф. д-р Антон Илиев, проф. дмн Снежана Христова и доц. д-р Неделчо Милев.
2.5. Определени са конспект и комисия за обявено място за докторантура от проф. д-р Снежана Гочева-Илиева. Членове на комисията са проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Дойчин Бояджиев.
2.6. Определени са избираемите дисциплини на катедрата за редовно и задочно обучение през зимния триместър на учебната 2015/2016 година.

 

10.11.2015 г.   Научен секретар: ……………………......................
    /гл. ас. д-р Д. Войникова/
     
    Ръководител катедра ПММ: ……………………....
    /доц. д-р Д. Бояджиев/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ