Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 74 / 28.10.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 74 / 28.10.2015

 

ПРОТОКОЛ № 74 / 28.10.2015

 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 

          Днес, 28.10.2015 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Манчо Манев, доц. д-р Анна Малинова и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

 

         ДНЕВЕН РЕД:
         1.
 Обсъждане дневния ред на ФС.
         2.
 Разни.

 

         РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следното предложение за численост и структура на ФС на ФМИ за следващия мандат (2015-2019):  33 души, от които 25 хабилитирани, 4 нехабили­тирани, 2 докторанти и 2 студенти.

         РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение: във връзка с предстоящото ДТВ, ръко­во­дителите на катедри да разпределят общо 10 (десет) точки на МОЛ, Секретар и Протоколчик от катедрата за свършена работа и изпратят информацията до Деканата до 06.11.2015 г. (петък).

         РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението: да се заплаща в края на учебната година след попълване на индивидуалния учебен план за:

  • ръководство на 1 редовен или 1 задочен докторант – 500 лева, ако не е отчетен в индивидуалния учебен план;
  • ръководство на 1 защитил дипломант – 100 лева, ако не е отчетен в индивидуалния учебен план.

         РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти (редовни и задочни) за учебната 2015/2016 г. е необходимо след изтичането на срока за подаване на документи (18.11.2015 г.) ръководителите на катедри да подадат в Деканата конспекти и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността. Срок за получаване на комисиите в Деканата на ФМИ ­ е 20.11.2015 г. (петък).

         РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: в срок до 30 ноември 2014 г., ръководителите на катедри да представят в Деканата заявките за докторантури за следващата 2016/2017 година, утвърдени на КС.

         РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: в срок до 06.11.2015 г.  (петък) ръководителите на катедри да изпратят съгласно писмо от МОН, обобщени данни за количествените показатели по наука за членовете от катедрата, за отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

         РЕШЕНИЕ 7: ДС прие следното правило за предстоящите избори във ФМИ през ноември 2015 година: за всички мандатни длъжности да се избират кандидати, които не са достигнали пенсионна възраст към датата на избора (в настоящия момент за хабилитирани преподаватели е 65 години съгласно Кодекса на труда, чл. 328, ал. (1), т. 10).

         РЕШЕНИЕ 8: ДС прие предложението за брой и състав на следните комисии за ОС на ФМИ на 25.11.2015 г. (сряда):

  • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Евгения Делчева Ангелова и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Деница Стайкова Ненова;
  • комисия за протокола (2 души)  доц. д-р Марта Костадинова Теофилова и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
  • комисия по предложенията (3 души) – с председател доц. д-р Иван Илиев Шотлeков и членове: доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева и доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева;
  • комисия за явно гласуване (13 души) – с председател доц. д-р Анна Атанасова Малинова и членове: гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов, гл. ас. д-р Генчо Димитров Стоицов, гл. ас. д-р  Десислава Стоянова Войникова, гл. ас. д-р  Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, гл. ас. д-р  Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, гл. ас. Ваня Ангелова Иванова, ас. Кирил Иванов Иванов, ас. Стоян Николов Черешаров, Димитър Стефанов Стамов;
  • комисия за тайно гласуване (15 души) – с председател доц. д-р Ангел Атанасов Голев и членове: (секция А-Й) – доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Елена Петрова Сомова, гл. ас. д-р Асен Христов Христов, гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков; (секция К-Я) – доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Николай Маринов Касъклиев, Тодор Георгиев Чаушев.

         РЕШЕНИЕ 9: ФС прие: в срок до 12:00 часа на 10.11.2015 г. (вторник) да постъпят предложения за кандидатури в комисията по предложения.


 

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик          

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ