Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2015 протокол № 36    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 36

ПРОТОКОЛ №36
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”


На 09.11.2015 г. от 12:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катед­ра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Ива Докузова,    гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.
Отсъства: доц. д-р Кирил Коликов (в отпуск).

Дневен ред:

  • Избор на ръководител катедра.
  • Други

По точка 1. Проф. Манев предложи комисия за провеждане на избор на ръково-дител катедра в състав: доц. д-р Добринка Грибачева (председател) и членове гл. ас. д-р Ива Докузова и гл. ас. д-р Йордан Епитропов. Предложението беше прието единодушно от членовете на КС.
Проф. Манев попита членовете на КС дали има кандидатури за ръководител ка­тед­ра. Проф. Манев изяви желание да се кандидатира за втори мандат. Други кандида­тури не постъпиха.
Доц. Грибачева разясни процедурата по гласуване.
След проведеното тайно гласуване, доц. Грибачева обяви резултата: с 5 гласа „да“ и 2 „не“ проф. Манев е избран за ръководител катедра.

По точка 2. Проф. Манев предложи гл. ас. Докузова за секретар (поради отказването на доц. Теофилова) и доц. Грибачева за МОЛ на катедрата. Предложението беше прието единодушно от членовете на КС. Прието беше също така ас. Епитропов да продължи да бъде заместник-секретар.

Проф. Манев даде думата на членовете на КС за въпроси и изказвания.
Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

09.11.2015 г.   Секретар на катедрата:
    (доц. д-р М. Теофилова)
     
    Ръководител на катедрата:
    (проф. д-р М. Манев)
     
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ