Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2015 Протокол № 9    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9

ПРОТОКОЛ № 9 / 19.10.2015 г.

Днес, 19.10.2015 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколева, гл. ас. Хаджиколев, ас. Иванов и ас. Хоптериев.

Отсъстващи: гл. ас. Иванова – в болничен.

 

Дневен ред:

  1. Докторанти

  2. Разни

 

Решения:

 

  1. По т. 1. КС предлага на ФС да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Ваня Емилова Лазарова пред научното жури датата 4.12.2015 г.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0


19.10.2015 г. Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)

Протоколирал:
(гл. ас. д-р С. Хаджиколева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ