Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИТНУ ОИТНУ – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - ОИТНУ – есенен триместър

ПУ “Паисий Хилендарски"

Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2016/2017 ГОДИНА

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

магистър (1 г.)

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина

Вид

Зала

15.10. (събота), 9:00-18:00

Компютърни системи, мрежи и комуникации
Гл. ас. Г. Стоицов

Лекции

431 к.з.

16.10. (неделя), 9:00-18:00

Компютърни системи, мрежи и комуникации
Гл. ас. Г. Стоицов, гл. ас. И. Димитров

Лабораторни занятия

431 к.з.

22.10. (събота), 9:00-18:00

Обучение по информационни технологии в началното училище
Доц. Стефка Анева

Лекции

431 к.з

23.10. (неделя), 9:00-18:00

Обучение по информационни технологии в началното училище
Доц. Стефка Анева

Лекции

431 к.з

29.10. (събота), 9:00-18:00

Обучение по информационни технологии в началното училище
Доц. Стефка Анева

Лабораторни занятия

431 к.з

30.10. (неделя), 9:00-10:30

Компютърни системи, мрежи и комуникации
Гл. ас. Г. Стоицов, гл. ас. И. Димитров

ИЗПИТ

431 к.з.

30.10. (неделя), 11:00-18:00

Графика и анимация
Гл. ас. Иван Димитров

Лекции

431 к.з .

12.11. (събота), 9:00-18:00

Графика и анимация
Гл. ас. Иван Димитров

Лабораторни занятия

431 к.з .

13.11. (неделя), 9:00-18:00

Графика и анимация
Гл. ас. Иван Димитров

Лабораторни занятия

431 к.з.

19.11. (събота), 9:00-18:00

Избираема дисциплина
Гл. ас. Г. Стоицов, гл.ас. И. Димитров

Лекции

431 к.з

20.11. (неделя), 9:00-18:00

Аудио-визуални и  информационни технологии в обучението
Доц. Е. Ангелова

Лекции и лабораторни занятия

431 к.з

26.11. (събота), 9:00-10:30

Графика и анимация
Гл. ас. Иван Димитров

ИЗПИТ

431 к.з

26.11. (събота), 10:30-18:00

Избираема дисциплина
Гл. ас. Г. Стоицов, гл.ас. И. Димитров

Лекции

431 к.з

27.11. (неделя), 9:00-10:30

Обучение по информационни технологии в начален етап
Доц. Стефка Анева

ИЗПИТ

431 к.з.

27.11. (неделя), 10:30-18:00

Аудио-визуални  и  информационни технологии в обучението
Доц. Е. Ангелова

Лекции и лабораторни занятия

431 к.з

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ