Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2015 година протокол № 71 / 23.09.2015    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 71 / 23.09.2015

ПРОТОКОЛ № 71 / 23.09.2015

 
От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Днес, 23.09.2015 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Манчо Манев, доц. д-р Анна Малинова и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Обсъждане дневния ред на ФС.
 2.  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС обсъди следните точки и подточки за дневен ред на ФС:

 1.  Учебни.
  • групи и подгрупи за 2015/2016 година;
  • обявяване на извънредни изпити;
  • приемно време за Есенния триместър на учебната 2015/16 година.
   
 2. Докторанти.
  • конкурси за прием на докторанти за уч. 2015/16 година;
  • отчети, промяна на теми;
  • научно жури;
 3.  Хонорувани.
 4.  Разни.
 5.  Избор за заемане на академичната длъжност „доцент“.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие: в срок до 02.10.2015 г. (петък) да бъдат обявявани от всички преподаватели дати за извънредни изпити; датите ще се обявяват в рубриката „Извънредни изпити 2015-2016“ в новините на сайта на ФМИ.
РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 12:00 ч. на 02.10.2015 г. (петък) ръководителите на катедри да представят в Деканата приемното време за Есенния триместър на всички членове от поверената им катедра. 
РЕШЕНИЕ 4:  ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на следното разпределение за групи и подгрупи на специалностите във ФМИ, за учебната 2015/2016 година:

А) Редовно обучение:
1 И – 3 гр., 6 подгр.;
2 И – 3 гр., 6 подгр.;
3 И – 2 гр., 4 подгр.;
4 И – 2 гр., 4 подгр.;

1 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;
2 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;
3 БИТ – 2 гр., 4 подгр.;
4 БИТ – 2 гр., 4 подгр.;

1 СТД – 4 гр., 8 подгр.;
2 СТД – 4 гр., 8 подгр.;
3 СТД – 3 гр., 6 подгр.;

1 МИ – 1 гр., 1 подгр.;
2 МИ – 1 гр., 1 подгр.;
3 МИ – 1 гр., 1 подгр.;
4 МИ – 1 гр., 1 подгр.;

1 ИТМОМ – ½ гр., 1 подгр.;
2 ИТМОМ – ½ гр., 1 подгр.;

1 БМ – ½ гр., ½  подгр.;
2 БМ – ½ гр., ½ подгр.;
3 БМ – ½ гр., ½  подгр.;
4 БМ – 1 гр., 1 подгр.;

1 М – ½ гр., ½ подгр.;
2 М – ½ гр., ½ подгр.;
3 М – ½ гр., ½ подгр.;
4ПМ – 1 гр., 1 подгр.

Б) Задочно обучение:
1 И – 2 гр., 4 подгр.;
2 И – 2 гр., 4 подгр.;
3 И – 1 гр., 2 подгр.;
4 И – 1 гр., 2 подгр.

1БИТ – 2 гр., 4 подгр.;
2БИТ – 1 гр., 2подгр.;
3БИТ – 1 гр., 2 подгр.;
4БИТ – 1 гр., 2 подгр.;

1 СТД – 2 гр., 4 подгр.;
2 СТД – 2 гр., 4 подгр.;
3 СТД – 2 гр., 4 подгр.

Забележки:
а)  Групите за 1 к. Информатика,1 к. БИТ са по 4 само за упражненията по Английски език;
б) Подгрупите на 4 к. МИ редовно са 2 само за упражненията по Текуща педагогическа практика и Хоспитиране;
в)  ½ група (подгрупа) означава сливане с другата специалност: 1М+1БМ; 2М+2БМ; 3М+3БМ; 1МИ+1ИТМОМ; 2МИ+2ИТМОМ;

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: следващото заседание на Деканския съвет да е на 30.09.2015  (сряда) от 12:00 ч., а заседанието на ФС да бъде на 07.10.2015 г. (сряда) от 13:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ