Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Кандидатстване Магистър (след бакалавърска степен) Магистратури и квалификации 2015/2016    English
Факултет по математика и информатика - Магистратури и квалификации 2015/2016

ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2015/2016 година. Записването за магистърски програми е от 15.09.2015 г. до 10.11.2015 г.  в Нова сграда на ФМИ - каб. 339 и 340.

Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура е 'добър'.

 

Държавна поръчка

Местата за държавна поръчка са както следва:

Направление "Информатика и компютърни науки" - 10 места. За специалности "Софтуерни технологии"(обучение 1 г.) и "Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.).
Направление "Математика" - 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).

Краен срок за кандидатстване за държавна поръчка - 15.10.2015 г.
 

 

Таксите за платено обучение са както следва:

ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии“  (1 г.) – 2 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Софтуерни технологии“  (2 г.) – 4 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“  (1 г.) – 2 семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.) – 4 семестриални такси по 880 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2  семестриални такси по 680 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (2 г.) – 4 семестриални такси по 680 лв.;
 • „Обучение по математика в училище” (1 г.) – 2 семестриални такси по 780  лв.;
 • „Обучение по математика в училище” (2 г.) – 4 семестриални такси по 780  лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище (1 г.) – 2  семестриални такси 
  по 680 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията”  (1 г.) – 2 семестриални такси по 680 лв.
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) или „Софтуерни технологии“ (2 г.) от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 440 лв. за учебната 2015/2016 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 440 лв. за учебната 2015/2016 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 340 лв. за учебната 2015/2016 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма  „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 390 лв. за учебната 2015/2016 г.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).
 
НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  МАГИСТРАТУРА:

 

1. МОЛБА по образец
2. СТУДЕНТСКА   КНИЖКА
3. ТАКСА   ЗА   ОБУЧЕНИЕ
4. КАНДИДАТ-СТУД. ТАКСА – 30 лв.
5. УВЕРЕНИЕ   ЗА   СТУДЕНТСТВО (ако не е получена дипломата за висше образование)
6. СНИМКИ -    4 бр., размер 3.5/4.5 см.
7. ДИПЛОМА -  КОПИЕ
8. ДИПЛОМА  ЗА  СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ -  КОПИЕ
9. КОПИЕ  ОТ  ЛИЧНА КАРТА

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ