Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Информатика (задочно обучение) 2014/2015    English
Факултет по математика и информатика - Информатика (задочно обучение) 2014/2015

  Последна актуализация: 17.07.2015 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 г.

за специалност „ ИНФОРМАТИКА “ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина
Дата
Час
Зала
I курс
Линейна алгебра и аналитична геометрия (проф.  Димитър Мекеров) 09.09.2015 09:00 2 аула
Основи на компютърната информатика (проф. Георги Тотков) 03.09.2015 09:00 2 аула
Информационни технологии  (доц. Евгения Ангелова) 04.09.2015 09:00 547 к.з.
Програмиране на C# (доц. д-р Елена Сомовa, гл.ас.д-р Николай Касъклиев) 05.09.2015 09:00 546 к.з.
Програмиране на Java (проф. Станимир Стоянов, гл.ас. д-р Емил Дойчев) 11.09.2015 09:00 446 к.з.
Английски език  (гл. ас.д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, ас. К. Бойкова) 24.09.2015 09:00 341 каб.
Математически анализ  (доц. д-р Боян Златанов) 07.09.2015 09:00 422 ауд.
Операционни системи (доц. д-р Ангел Голев) 12.09.2015 14:00 446 к.з.
II курс
Уеб програмиране (доц.  д-р Елена Сомова) 05.09.2015 09:00 546 к.з 
Компютърни архитектури (доц. д-р Владимир Шкуртов) 10.09.2015 10:00 424 ауд.
Геометрия (проф. д-р Манчо Манев) 09.09.2015 09:00 2 аула
Шаблони за проектиране (проф. Станимир Стоянов, гл.ас. д-р Емил  Дойчев) 11.09.2015 09:00 446 к.з.
Дискретна математика (проф. Степан Костадинов) 04.09.2015 09:00 2 аула
Модели на реални процеси (доц. д-р Недялка Казакова) 17.09.2015 9:00 435 с. з.
Бази от данни (проф. Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Георги Чолаков) 08.09.2015 13:00 546 к.з.
ООП на Java (проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Емил Дойчев) 11.09.2015 09:00 446 к.з.
Практикум по ООП и БД (гл. ас. Иван Димитров) 10.09.2014 09:00 547 к.з.
Спорт 25.09.2015 09:00 зала Академик
III курс
Компютърна графика (доц. д-р Димчо Димов) 04.09.2015 09:00 446 к.з.
Алгоритми и структури от данни (доц. Ангел Голев) 12.09.2015 14:00 446 к.з.
Вероятности и приложна статистика (проф. Снежана Христова) 07.09.2015 09:00 536 к.з.
Разпределени приложения (проф. д-р Антон Илиев) 09.09.2015 09:00 546 к.з.
Софтуерни технологии (проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Ася Стоянова) 05.09.2015
09:00
446 к.з.
Изкуствен интелект (проф. д-р Станимир Стоянов) 10.09.2015 09:00 547 к.з.
Компютърни мрежи и комуникации (доц. д-р Иван Ганчев, гл. ас.д-р Генчо Стоицов) 08.09.2015 09:00 446 к.з.
IV курс
Компютърна лингвистика (проф. дмн Георги Тотков) 03.09.2015 09:00 2 аула
Разпределени приложения ( проф . д-р Антон Илиев) 09.09.2015 09:00 546 к. з.
Информационно моделиране (проф . д-р Антон Илиев) 09.09.2015 09:00 546 к. з.
Методи за транслация (доц. д-р Димчо Димов) 08.09.2015 09:00 546 к. з.
Управление на проекти (проф. дмн Георги Тотков) 03.09.2015 09:00 2 аула
Практикум по софтуерни технологии (гл. ас. д-р Иван Димитров) 15.09.2015 09:00 536 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ