Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес математика 2014/2015    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика 2014/2015

  Последна актуализация: 01.07.2015 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 г.

за специалност „ БИЗНЕС МАТЕМАТИКА “

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс
Линейна алгебра (проф. д-р Димитър Мекеров) 09.09.2015 09:00 2 аула
Програмиране (гл.ас.д-р Николай Касъклиев) 04.09.2015 13:00 531 к.з.
Информационни технологии (доц. д-р Евгения Ангелова) 04.09.2015 09:00 547 к.з.
Математически анализ 1 (доц. д-р Атанаска Георгиева) 07.09.2015 13:00 547 к.з.
Аналитична геометрия (проф. д-р Димитър Мекеров) 09.09.2015 09:00 2 аула
Английски език  (ас. Деница Шаркова) 24.09.2015 09:00 каб. 341
ООП (доц. д-р Елена Сомова) 05.09.2015 09:00 546 к.з .
Софтуерни технологии по математика (проф. Сн. Христова) 07.09.2015 09:00 536 к.з .
II курс
Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев) 14.09.2015 09:00 422 ауд.
Софтуерни системи по математика (проф. Сн. Христова) 07.09.2015 09:00 536 к.з .
Теория на вероятностите (проф. Сн. Христова) 07.09.2015 09:00 536 к.з .
Дискретна математика в бизнеса (проф.д-р Степан Костадинов) 04.09.2015 09:00 2 аула
Диференциални уравнения (доц. д-р Недялка Казакова) 17.09.2015 09:00 435 с.з.
Бази от данни (доц. д-р Елена Сомова, гл. ас. Станка Хаджиколева) 02.09.2015 09:00 547 к.з .
Застрахователна математика (проф. д-р Николай Кюркчиев) 09.09.2015 09:00 546 к.з .
Иконометрия (проф. Сн. Гочева) 07.09.2015 09:00 446 к.з.
Математически модели на микроикономиката (проф. д-р Димитър Мекеров, гл.ас.д-р Асен Христов) 09.09.2015 09:00 2 аула
III курс
Маркетингови изследвания (проф. д-р Снежана Гочева) 07.09.2015 09:00 446 к.з .
Математическа статистика (доц. Веска Нончева) 14.09.2015 09:00 546 к.з .
Математически основи на макроикономиката (проф. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов) 09.09.2015 09:00 2 аула
Теория на игрите и икономическото поведение (проф. Снежана Христова) 07.09.2015 09:00 536 к.з .
Статистически софтуер (доц. Веска Нончева) 14.09.2015 09:00 546 к.з .
Оптимизационни модели в икономиката (доц. Дойчин Бояджиев) 15.09.2015 09:00 446 к.з .
Теория на графите в мениджмънта (проф. д-р Манчо Манев) 09.09.2015 09:00 2 аула
Инвестиции и инвестиционни техники (проф. д-р Андрей Захариев) 14.09.2015 09:00 422 ауд.
Изчислителна математика (доц. Люба Попова) 15.09.2015 09:00 446 к.з .
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ